صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۶ قوس ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سناتوران آمریکایی: افغانستان امروز با سال 2001 قابل مقایسه نیست

سناتوران آمریکایی:  افغانستان امروز با سال 2001 قابل مقایسه نیست

"امنیت افغانستان دراثر فعالیت تروریستانی که در منطقه جا گرفته اند، پیوسته مختل می گردد.همکاران بین المللی ما در از بین بردن و مهار ساختن فعالیت های تروریستان باید توجه جدی نمایند." در خبرنامۀ که دیروز از سوى دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى به آدرس خبرگزاری ها مواصلت کرده، گفته شده که اين مطلب طى ديدار شب گذشتۀ رئیس جمهور حامدکرزی با هیئت مجلس سنای امریکا در ارگ ریاست جمهوری، ابراز شد.

دراین دیدار که از جانب امریکا کارل لوون رئیس کمیتۀ نیروی های مسلح مجلس سنای امریکا، سناتور جیان شاهین ، سناتور جیف مرکلی ، جنرال جان آلن قوماندان نیروهای ناتو در افغانستان و راین کراکر سفیر امریکا اشتراک داشتند، روی مناسبات افغانستان وامریکا، وضعیت منطقه و پروسه انتقال امنیت بحث و گفتگو صورت گرفت.

حامد کرزى در جریان این دیدار، پیشرفت های ده سال گذشته افغانستان را قابل ملاحظه خوانده ،گفت: کشوری که یک دهه قبل، همه نهاد های ملی خود را از دست داده بود، اکنون به پیشرفت های خوبی در زمینه های مختلف دست یافته است، اما باوجود این پیشرفت ها، امنیت و ثباتش هنوز با مشکلات جدی روبرواست .

او علاوه کرد که جامعۀ بين المللى بايد دراز بین بردن و مهار ساختن فعالیت های تروریستان که امنيت را بر هم ميزنند، توجه جدی نمایند. رييس جمهور کرزى در رابطه به پیمان ستراتیژیک میان افغانستان و امریکا گفت که خواست های افغانستان از این پیمان آوردن صلح و امنیت در کشور و قانونمند شدن نیروهای خارجی می باشد.

وى اضافه کرد: اکنون زمان آن رسیده است تا نیروهای افغان به تدریج مسوولیت های امنیتی کشور شان را برعهده گیرند و خانه پالی ها، بمباران ها و زندانی نمودن های خودسرانه متوقف گردد. در جریان این دیدار سناتوران امریکایی با مهم خواندن پیشرفت و انکشاف افغانستان گفتند که افغانستان در حال حاضر با سال ٢٠0١ اصلاً قابل مقایسه نیست.

به گفتۀ آنها، افغانستان حالا مکتب، شفاخانه، سرک، سیستم ترانسپورتی، مخابرات، نظام حکومتی و از همه مهمتر جوانانی دارد که مشغول آموزش در مکاتب و موسسات تحصیلات عالی هستند و این مسئله به ذات خود نشان دهنده پیشرفت است و آینده را امیدوار کننده می سازد.