صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۶ قوس ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آلودگی آب زیرزمینی کابل نگرانیها را برانگیخته است

آلودگی آب زیرزمینی کابل نگرانیها را برانگیخته است

حفر خودسرانه چاه های نیمه عمیق و نیز چاه های فاضلاب خانه ها در کابل، نگرانی ها در مورد کم آبی و آلوده شدن آب را برانگیخته است. بی آبی از مشکلات اساسی کابل است. مقام های وزارت شهرسازی افغانستان گفته اند که در حال حاضر تنها 30 درصد باشندگان کابل به آب صحی دسترسی دارند و 70 درصد از دسترسی به آب صحی محروم اند.

این وزارت همچنان گفته است که در اثر حفر چاه های فاضلاب به صورت غیرمعیاری، آب زیرزمینی در قسمت هایی از شهر کابل آلوده شده است. در کابل به دلیل نبود نل کشی آب و سیستم کانالیزاسیون، مردم چاه آب و چاه فاضلاب را در درون حویلی ها حفر می کنند. در بسیاری موارد، چاه های فاضلاب بسیار نزدیک به چاه های آب می باشند.

مشرانو جرگه پارلمان افغانستان نیز از آلوده شدن منابع زیرزمینی آب در شهر کابل ابراز نگرانی کرد. سناتوران از حکومت انتقاد می کنند که در چند سال گذشته نتوانسته است زمینه استفاده از آب های سطح زمین را برای باشندگان شهر کابل مهیا نماید به این دلیل مردم مجبوراً دست به حفر چاه زده اند.

محمد اسماعیل منشی، یکی از سناتوران در جلسه عمومی روز سه شنبه (1 سنبله 1390) گفت: خطر آلوده شدن آب زیر زمینی شدن کابل چیزی است که واقع شده است، به خصوص در قسمت های مرکزی. ولی ما فرصت های لازمی را به خاطر بی برنامه بودن از دست می دهیم .

با روی کار آمدن دولت حامد کرزی هزاران خانواده از ولایت های افغانستان و کشورهای همسایه وارد کابل شدند. افزایش جمعیت در کابل و نبود امکانات زیربنایی بر مشکلات زندگی در کابل افزوده است. براساس تخمین ها در حال حدود پنج میلیون نفر در کابل زندگی می کنند.

خالقداد بلاغی، یک تن دیگر از سناتوران ابراز نگرانی کرد که در برخی از نقاط کابل افراد پولدار با حفر چاه های نیمه عمیق، منابع آبی را برای مردم محدود کرده و خود با توزیع آب پول هنگفتی به دست می آورند.

او گفت: یک نفر غیرمسوول به صلاحیت خودش چاه نیمه عمیق حفر کرده و چاه های مردم دیگر را خشکانده و یک نفر از پول آن استفاده می کند و هیچ مجوزی از وزارت آب و برق ندارد .