صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۰ میزان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر زراعت: در فصل زمستان حدود 400 هزار خانواده در آسیب جدی قرار دارد

وزیر زراعت: در فصل زمستان حدود 400 هزار خانواده در آسیب جدی قرار دارد

با فرارسیدن زمستان در سراسر افغانستان نزدیک به 400 هزار خانواده به نسبت خشکسالی و حوادث طبیعی در آسیب جدی قرار دارد،این مطلب را محمد آصف رحیمی وزیر زراعت بیان داشت.

وی که در مجلس نمایندگان در مورد ثمرات خشکسالی امسال صحبت می کرد گفت: وزارت زراعت از جمع 400 هزار خانواده آسیب دیده فقط به 200 هزار خانواده آن در 14 ولایت رسیده گی می تواند که بر هر خانوداه در آینده های نزدیک 200 کیلو گرام گندم،50 کیلو گرام برنج و مقداری از مواد خوراکه متراکم حیوانی توزیع می گردد.

رحیمی علاوه می نماید: 40 هزار تن گندم ذخیره شده را بزودی به ولایات که از اثر خشکسالی آسیب دیده و مردم آن در حالت فقر بسر می برد توزیع می کنیم و 20 هزار تن مواد خوراکه متراکم حیوانی که 9 هزارتن آن توسط ملل متحد خریداری شده و11 هزارتن دیگر آن بزودی خریداری می شود و همچنان پنج هزار تن برنج که از کشور قزاقستان خریداری شده است توزیع می گردد.

وزیر زراعت می افزاید که برای دهاقین که مزارع شان به اثر خشکسالی آسیب دیده همچنان ده هزار تن تخم اصلاح شده توزیع می شود.

به گفته ی رحیمی 100 هزار تن گندم از کشور هندوستان به افغانستان در حال انتقال است و همچنان قرار داد 150 هزارتن گندم دیگر نیز با هندوستان به امضا رسیده که بزودی به افغانستان انتقال می یابد.

وی می گوید که وزارت زراعت با کمیته حالت اضطرار در یک فراخوانی عمومی مبلغ 596 میلیون دالر را که 142 میلیون آن برای رسیده گی به خشکسالی و متباقی آن برای کمک به افراد که تحت فقر است کمک را می خواهد.

ازسوی دیگر ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه می گوید که 2،1 میلیون نفوس افغانستان از لحاظ صحی تحت آسیب قرار دارد.

وی می افزاید که برای ولایات که تحت آسیب جدی قرار دارد دوا هاو امکانات که بتوانند آنان را از آسیب پذیر نجات بدهد در حال توزیع وانتقال قرار دارد.

خانم دلیل علاوه می نماید که همچنان این وزارت طی فراخوانی برای مبارزه با خشکسالی و حوادث طبیعی مبلغ 2،7 میلیون دالر را تقاضا می نماید.

گفتینست که در حدود 20 در صد از خانواده‌های دهاتی یا تقریباً ۳،۲ میلیون افغان، كالری كافی برای مصرف ندارند تا به نیازمندی‌های انرژی غذایی نایل شوند. این خانواده‌ها كه در نا امنی غذایی قرار دارند و غیر محتمل است به نیازمندی‌ های اساسی غذایی خود در طول سال دست یابند، به صورت دایم در نا امنی غذایی به سر می ‌برند و احتمالاً خیلی فقیر هستند. 18 در صد دیگر یا 3 میلیون نفر دیگر می‌ توانند آسیب‌پذیر و دچار نا امنی غذایی به صورت فصلی به حساب بیایند.

به این ترتیب جمعاً 38 در صد از خانواده‌های دهاتی (یا تقریباً 6 میلیون افغان روستایی) با كمبود غذایی دایمی یا زود گذر روبرو هستند و به كمك غذایی در سطوح مختلف نیازمند می‌باشند .

عدم مصونیت غذایی در هرات و غور در غرب كشور، خوست در شرق، جوزجان، فاریاب، سمنگان و بلخ در شمال و بامیان در مناطق مركزی در بالاترین سطح قرار دارند. بر عكس نواحی شمال شرقی سطح پایین‌تر فقر را دارد. میزان فقر در نواحی بدون آبیاری تا حدی بیشتر بوده است و 65% خانواده‌ها با كمبود غذایی مواجه اند .

تقریباً 40% اطفال زیر سن 3 سال به شكل متوسط یا شدید كم وزن می‌باشند. 12% با كاهش شدید وزن روبرو هستند. بیشتر از 50% اطفال در این سن یا به صورت شدید و یا به وصورت متوسط رشد كمتر از حد معمول دارند.

وضعیت عمومی تغذیه مردم افغانستان با در نظرداشت عدم تنوع در رژیم غذایی و اتكای بیش از حد آنان به گندم به عنوان جزء اساسی مواد غذایی‌شان،است.