صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روسيه از امريکا در مورد پايگاه هاى نظامى درافغانستان توضيح خواست

روسيه از امريکا در مورد پايگاه هاى نظامى درافغانستان توضيح خواست

وزير خارجۀ روسيه از امريکا خواست تا در مورد پايگاه هاى نظامى خود درافغانستان وضاحت بدهد. ايالات متحدۀ امريکا مى خواهدکه با افغانستان درچوکات يک قانون، روابط ستراتيژيک داشته باشد و به اساس اين معاهده، در افغانستان پايگاه هاى نظامى ايجاد نمايد.

رئيس جمهور کرزى جهت مشوره خواهى براى همين پيمان،لويه جرگۀ عنعنوى را فراخواند که بتاريخ ٢٥ عقرب تدوير يافت وبتاريخ ٢٨ عقرب پايان يافت.

لويه جرگۀ عنعنوى پس از چهار روز بحث، با صدور يک قطعنامۀ ٧٦ ماده اى، موافقۀ مشروط خود با عقد پيمان ستراتيژيک بين افغانستان و ايالات متحدۀ امريکا را اعلام کرد.

گرچه تعدادى از کشورهاى همسايه بشمول پاکستان و ايران، با اين پيمان مخالفت خود را ابراز داشت، ولى حالا روسيه نيز از امريکا خواسته است تا در مورد موجوديت نظامى خود در افغانستان، پس از سال ٢٠١٤ و ايجاد پايگاه هاى نظامى، توضيح دهد.

سرگى لاوروف وزير خارجۀ روسيه، روز دوشنبه طى يک نشست خبرى در مسکو گفت که در مورد پايگاه هاى نظامى امريکا در افغانستان، بعضى مخالفت هايى وجود دارد، و روسيه از امريکا مى خواهد که در مورد اين پايگاه هاى نظامى، وضاحت بدهد.

ولى موصوف، همچنان گفت که اين موضوع، از لحاظ قانونى، موضوعى مربوط به حکومت امريکا و افغانستان مى باشد.

لاوروف افزود: به اساس يک مفکورۀ وسيع سياسى، در اينگونه حالات بايد منافع کشورهاى منطقه نيز درنظر گرفته شود، که وضعيت کنونى افغانستان اين کشورها را متاثر مى سازد.

وزير خارجۀ روسيه گفت: براى آنها مهم است که بدانند امريکا چگونه سربازان خود را از افغانستان خارج ميکند و چگونه دراين کشور، پايگاه هاى نظامى مى سازد.

به گفتۀ وى امريکا درحالى قصد ايجاد پايگاه هاى نظامى در افغانستان را دارد، که گفته بود پس از سال ٢٠١٤ اهداف نظامى اين کشور درافغانستان، پايان خواهد يافت.

سرگى لاوروف افزود که دراين مورد، با افغانستان و ايالات متحدۀ امريکا، مذاکره خواهند کرد.