صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت داخله: 176 تن مواد مخدر کشف و ضبط شد

وزارت داخله: 176 تن مواد مخدر کشف و ضبط شد

وزارت امور داخله از آغاز عمليات مشترک پوليس افغانستان و ايران براى مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر در سرحدات دو کشور و بدست آمدن١٧٦ تُن مواد مخدر در چند ولايت خبر داد.لوی پاسوال باز محمد احمدی معين مبارزه عليه مواد مخدر وزارت امور داخله در نشست خبرى دیروز(٢ قوس) گفت که قرار است اين عمليات مشترک فردا ٣ قوس در مرز هاى غرب کشور آغاز گردد.

وى افزود که اين عمليات براساس همکارى هاى منطقوى و تبادل اطلاعات بين کشورهاى همسايه در مرز هاى مشترک انجام مى پذيرد.

احمدى علاوه کرد که بر همين اساس ، قطعات خاص پوليس مبارزه با مواد مخدر وزارت امورد داخله در مناطق پلان شده ، مستقر شده اند و آماده آغاز عمليات ميباشند.

اين عمليات پنجمين عمليات مشترک پوليس مبارزه با مواد مخدر افغانستان و ايران در اين مناطق خواهد بود.

اين درحالى است که ايران همواره از ناحيۀ قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشور خود ابراز نگرانى نموده است.

ايران که با افغانستان بيش از ١٢٠٠ کيلومتر مرز مشترک دارد، يکى از مسير هاى ترانزيت مواد مخدر به اروپا نيز پنداشته ميشود.

معين مبارزه عليه مواد مخدر وزارت امور داخله، مشکل مواد مخدر را يک مشکل منطقوى و بين المللى دانست وگفت: ما براى مبارزه عليه موادمخدر نيازمند همکارى جهانى هستيم و با يک و يا چند کشور نميتوانيم در اين مبارزه موفق شويم.

احمدى ميگويد که در آينده نزديک قرار است تا چنين عملياتى را با پوليس مبارزه با مواد مخدر تاجکستان در مرز هاى شمال کشور نيز به راه بيندازند.

گفتنى است که ويکتور ايوانوف رئيس ادارۀ مبارزه با مواد مخدر روسيه ميگويد: پنج ميليون تن در آن کشور به مواد مخدر معتاد اند، که يک و نيم ميليون تن آنها از مواد مخدرى که از افغانستان وارد ميشود، استفاده ميکنند.

به گفتۀ مقامات روسى، سالانه ٣٠ هزار تن در آن کشور به علت اعتياد به مواد مخدر، جان ميدهند.

معين مبارزه عليه مواد مخدر وزارت امور داخله در بخش ديگر نشست خبرى گفت که پوليس مبارزه با مواد مخدر در عمليات جدا گانه و مشترک با اردوى ملى و نيروهاى آيساف در ماه عقرب ١٧٦ تُن انواع مواد مخدر را در ولايات قندهار ، هلمند، غور هرات و ننگرهار نيز کشف و ضبط کرده اند.

او علاوه کرد که در جملۀ مواد بدست آمده، بيش از ٨٢٥ کيلوگرام هيروئين، هفت و نيم تن ترياک، دو تن مورفين، يک و نيم تُن چرس،١٥٢ تن مواد کيمياوى و ٩٦٠ بوتل مشروبات الکولى شامل ميباشد.

به گفتۀ منبع، در جريان عمليات، ٢٠٥ تن باز داشت شده است، ١٢٢ عراده وسايط نقليه بدست آمده ، ٢٤٧ جريب زمين از وجود کوکنار پاک شده ويک پوليس کشته وسه تن زخمى گرديده اند.

همچنان در اين مدت بيش از ١٠ تُن مواد مخدر حريق شده است.