صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالجبار ثابت در شهر ميرانشاه نزد طالبان زندانى است

عبدالجبار ثابت در شهر ميرانشاه نزد طالبان زندانى است

يک عضو خانوادۀ عبدالجبار ثابت لوى سارنوال پيشين مى گويد که ثابت، در شهر ميرانشاه وزيرستان شمالى، نزد طالبان افغان زندانى است. منبع که نخواست نامش گرفته شود، دیروز به خبرگزاریها گفته است: ما گاهى اوقات با ثابت صاحب تماس هاى غيرمستقيم داريم و او زنده است.

جبار ثابت، بتاريخ ١٤ ميزان سال جارى در دشت سقاوۀ مربوط ولسوالى چهار آسياب ولايت کابل، حين بازديد از مزارع خود توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شد.

تا حال کسى مسووليت ربودن جبار ثابت را به عهده نگرفته است، ولى اين عضو خانوادۀ وى مى گويد که ثابت را طالبان مسلح، اختطاف نموده اند.

منبع افزود که طالبان، نخست در مقابل رهايى وى، خواستار رهايى برخى از طالبان زندانى شدند، ولى بعد يک منبع ديگر با آنها تماس گرفته و درمقابل رهايى ثابت، خواهان پول گرديد.

به گفتۀ وى، منبعى که خواهان پول بود، معلوم نيست؛ ولى امکان دارد کسى براى به دست آوردن پول، راه جورى نموده باشد.

اما موصوف گفت که خانوادۀ آنها درمورد رهايى زندانيان، از حکومت تقاضا نموده تا دراين قسمت، با آنها همکارى نمايد.

موصوف نگفت که طالبان، خواهان رهايى کدام زندانيان و چند تن گرديده بودند.

اين شخص، حکومت را به عدم همکارى در پروسۀ رهايى ثابت متهم کرد و افزود که ثابت، در اثناى کارش به حيث لوى سارنوال، درمبارزه با فساد، اعلام جهادنموده و در مقابل بعضى افراد حکومتى ايستاده بود.

وى افزود: حالا درحکومت، همان عده افراد نمى خواهند که در پروسۀ رهايى ثابت، همکارى نمايند. اما منبع، دراين مورد از کسى نام نگرفت.

غلام صديق صديقى سخنگوى وزارت داخله، قبلاً گفته بود که تلاش براى يافتن و رهايى ثابت جريان دارد، ولى دیروز گفت که دراين مورد حالا نمى تواند چيزى بگويد.

عبدالجبار ثابت، باشنده ولسوالى سرخرود ولايت ننگرهار مى باشد که از سال ١٣٨٤ الى ١٣٨٧ به حيث لوى سارنوال کشور، ايفاى وظيفه نموده است.

ثابت در ماه سرطان سال ١٣٨٧ پس از آن که خود را براى رياست جمهورى کانديد کرد، از وظيفه اش کنار رفت.

موصوف قبلاً به حيث مشاور وزارت هاى عدليه و امور خارجه، استاد در مرکز مطالعات آسياى ميانه درپوهنتون پشاور، معاون افغان اسلامى پوهنتون، و خبرنگار راديوصداى امريکا نيز وظايفى را اجرا نموده است.