صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

يک دستگاه تثبیت آلودگی هوا در شهر کابل نصب گرديد

يک دستگاه تثبیت آلودگی هوا در شهر کابل نصب گرديد

يک دستگاه تثبیت آلودگی هوا درشهر کابل نصب گرديد،اما براى سنجش ميزان آلودگى هوا در تمام شهر کابل به شش همچو دستگاه ديگر نياز مى باشد.

مصطفی ظاهر رییس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست، دیروز به خبرنگاران گفت،دستگاه نصب شده که به ١٥ميليون افغانى از بودجه اداره يادشده خريدارى شده ،مى تواند میزان الودگی هوا و اندازه گازات مضر در قسمتى از شهر کابل را اندازه گیری نماید.
ظاهر گفت که تا حال برای سنجش میزان آلودگی هوا در شهر کابل هيچ دستگاهى وجود نداشت و نمونه هاى جمع آوری شده، جهت تجزیه به خارج از کشور ارسال مى گردید؛ اما بازهم نتيجه مطلوب آز آن بدست نمى آمد.

رییس ادارۀ ملی محیط زیست مى گويد که با بدست آمدن معلومات دقیق از طريق دستگاه مذکور در مورد اندازه آلودگی هوا ارگانهای ذيربط دولتی خواهند توانست، تدابیر جدی وپالیسی های جدیدی برای جلوگیری آن اتخاذ کنند.
اما محمدخالد نسيمى سخنگوى اداره ملى حفاظف محيط زيست مى گويد که براى سنجش ميزان آلودگى هوا در شهر کابل به شش دستگاه ديگر نياز مى باشد.

به گفتۀ وى ،در صورتى که اداره يادشده پول مورد نياز را از وزارت ماليه بدست آورد ، در سال آينده ؛شش همچو دستگاه ها را خريدراى و در نقاط مختلف شهر کابل، نصب خواهد کرد.

به گفته رييس اداره يادشده ، دستگاهى که دیروز در مقر اداره ملی محیط زیست واقع منطقه پروان دوم شهر کابل نصب شده ، ساخت کشور اتریش بوده، که انتشارات گاز اوزون، کاربن مونو اکساید، سلفر دای اکساید و نایتروجن دای اکساید را به صورت آنلاین (درون خطى) و ذرات معلق هوا را به صورت فوری اندازه گیری مى نماید.

موصوف افزود، گازهای مذکور برای صحت انسان و محیط مضر مى باشد و آلوده شدن هوا با آن سبب سرطان پوست، مسموم کردن هموگلوبین خون، تخریش نمودن مجرای تنفسی، چشم ها و در نهایت مرگ انسان مى گردد.

به گفته رییس اداره ملی محیط زیست، استفاده از مواد سوختی بی کیفیت، وجود وسایط، داشهای خشت و ریگریشن، احتراق مواد سوخت در ساحات رهایشی و استفاده از رابر به حیث مواد سوختی باعث آلودگی هوا در شهر کابل گردیده است.

مجیب الرحمن خطیر معاون تخنیکی اداره مستقل نورم و استندرد دیروز در نشست کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا گفت، در حال حاضر؛ دو نمایندگی این اداره در بندر حیرتان و آقینه در شمال افغانستان فعال میباشد، که توانسته از ورود ميلیون ها لیتر تیل بی کیفیت؛ از کشورهای آسیای میانه و روسیه به افغانستان جلوگیری کند.

اما وی تصریح کرد که تلاش های بخاطر احداث لابراتوار ها در پنج بندر مهم کشور ادامه دارد، که با احداث وفعال شدن آن در سال آینده از ورود تیل بی کیفیت به کشور جلوگیری خواهد شد.

وی همچنان گفت که اداره ملی نورم و استندرد تا سه ماه آینده لابراتوار سیار را خریداری میکند، که در مسیر شاهرا ه ها کیفیت تیل مراکز فروش تیل را بررسی خواهند کرد.

نورالدین همدرد رییس عمومی ترافیک بخاطر جلوگیری از آلودگی هوا پولیس ترافیک کابل ٩٠٠ واسطه نقلیه را که گازهای مضر تولید میکردند، متوقف ساخته است و برای ٤٨٠٠ واسطه دیگر، پس از ترمیم آن اجازه گشت و گذر داده شده است.