صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر تجارت: نقش دولت در سیستم اقتصاد بازار کمرنگ بوده است

وزیر تجارت: نقش دولت در سیستم اقتصاد بازار کمرنگ بوده است

وزیر تجارت، نقش دولت افغانستان را در سیستم اقتصاد بازار آزاد کمرنگ دانسته، خواستار اصلاحات در زمينه شد. اين مطلب در خبر نامۀ که شام ٢٧ جدى از سوى رياست جمهورى به خبرگزاری ها ارسال شد، بيان گرديده است.

در خبر نامه آمده است در جلسه اقتصادی که به ریاست حامد کرزی در ارگ رياست جمهورى برگزارشد، در مورد ریفورم نظام اقتصادی کشور و سیاست اقتصادی افغانستان در آینده بحث شد.

در خبر نامه گزارش شده است که در اين جلسه پيرامون مزایا و معایب سیستم بازار اقتصاد آزاد با توجه به تجربه ده سال گذشته افغانستان، صحبت شد.

خبر نامه مى افزايد که در اين جلسه انوار الحق احدی وزیر تجارت در رابطه به مزایای سیستم اقتصاد بازار آزاد معلومات داده، گفت که متاسفانه نقش دولت در این سیستم کمرنگ بوده و باید اصلاحاتی در آن به وجود آید.

به نقل از خبر نامه در جلسه در مورد رشد عواید دولتی، رشد و توسعه سکتور معادن، زراعت، صنایع و فابریکات کشور بحث شده، تاکيد بعمل آمد تا ظرفیت های تولیدی کشور بلند برده شود.

منبع مى افزايد در جلسه تاکید شد که حکومت باید در کنفرانس توکیو که برای کمک های اقتصادی به افغانستان در ماه جولای سال روان میلادی در جاپان برگزار می گردد، با یک برنامه خاص و منظم اقتصادی اشتراک نماید.

در خبر نامه ياد آورى شده است که در اين جلسه رئیس جمهور کشور طی صحبتی گفت: جامعه جهانی در کنفرانس بین المللی بن تعهدات شانرا با افغانستان تجدید نمودند اما با وجود آن افغانستان باید بالای خود کفا شدن خویش بعد از سال ٢٠١٤ میلادی بیشتر از پیش کار نماید.

در خبر نامه اضافه شده است که در جلسه فیصله بعمل آمد تا جلسات اقتصادی در آینده ادامه یابد و وزارت تجارت سکرتریت این نشست ها را به عهده داشته باشد.