صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ولسی جرگه وزرای داخله و دفاع ملی را استیضاح می کند

ولسی جرگه وزرای داخله و دفاع ملی را استیضاح می کند

در پی حمله های راکتی پاکستان و خاموشی مقام های افغان در برابر آن ها، اعضای ولسی جرگه 20 در صد امضاء را بخاطر استیضاح وزیر امور داخله و دفاع ملی به هیات اداری تسلیم داد و روزشنبه هفته آینده را بخاطر استیضاح این دو مقام تعیین گردید.

گل پاچا مجیدی نماینده مردم خوست در ولسی جرگه که طبق طرزالعمل این مجلس امضاء 20 فیصد از اعضای ولسی جرگه را بخاطر استیضاح به رییس سپرده گفت که هر چه زود تر روز استیضاح این دو وزیر معلوم شود.

حمید احمدزی عضو دیگری از ولسی جرگه که تاکید بیشتر بالای استیضاح این دو وزیر در جلسه امروزی داشت در جلسه عمومی گفت: اگر این دو وزیر امروز استیضاح نمی شوند، روز دیگر استیضاح صورت نگیرد، چون تا روز بعدی پشت پرده معامله گیری های صورت خواهد گرفت .

باوجود فشار های زیادی نمایندگان پارلمان عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه درخطاب فیصله نمود که جلسه استجوابیه را به پیش ببرد و استیضاح را به هفته آینده به روز شنبه موکول نماید.

با انکه برخی از نماینده گان مجلس بر استیضاح مسوولان امنیتی در پیوند به نا امنی های اخیر کشور تاکید داشند اما شمار دیگر به این باورند که استیضاح وزرا نباید به اساس سلیقه های شخصی و معامله گری صورت گیرد.

ولسی جرگه امروز وزیر امور داخله، دفاع ملی، امور خارجه و رییس عمومی امنیت را مبنی بر راکت پراگنی پاکستان و حادثه سمنگان استجواب کرده بود، وزیر امور داخله و دفاع ملی را به خاطر استیضاح روزشنبه دوباره مرخص کردند، و رییس عمومی امنیت ملی و وزیر امور خارجه به سوالات نمایندگان پاسخ ارایه کرد.

گفتنیست که نظامیان پاکستانی از آغاز سال جاری تاکنون بیش از 2 هزار راکت را به خاک افغانستان پرتاب نموده اند که در آن دهها نفر کشته و زخمی شده اند.(وخت)