صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اطلاعات و فرهنگ از نامگذاری جادهء در بلخ اطلاع ندارد

اطلاعات و فرهنگ از نامگذاری جادهء در بلخ اطلاع ندارد

هرچند مقام های محلی ولایت بلخ می گویند، پیشنهاد نامگذاری یک جاده در شهر مزار شریف را به نام دیپلومات های ایرانی به وزارت اطلاعات فرهنگ در مرکز فرستاده اند، اما وزیر این وزارت در این مورد ابراز بی خبری می کند.

سید مخدوم رهین که به روز سه شنبه جهت ارایه معلومات در همین مورد به کمسیون دینی و فرهنگی ولسی جرگه فرا خواند شده بود، گفت که از این اقدام مقام های ولایت بلخ آگاهی ندارد.

در مجموع نامگذاری ها که در ولایات صورت می گیرد باید با نظر شورای ولایتی، موافقت والی و بعد از آن پیشنهاد می شود به وزارت اطلاعات و فرهنگ، یعنی تایید و منظوری وزرات اطلاعات و فرهنگ باید گرفته شود، در این زمینه برای ما هیچ پشنهادی نشده و من حتا اطمینان هم ندارم که آیا واقعاً این کار صورت گرفته یا خیر.

دو هفته قبل مقام های ولایت بلخ اعلام کردند که به پاس احترام کمک های ایران در هنگام جهاد، یک جاده را در شهر مزار به نام دیپلومات های ایران کرده اند. هر چند نامگذاری این جاده واکنش تند ولسی جرگه و مردم عام در پی داشت اما مسوولان ولایت بلخ از این کار شان دفاع کرند و گفته اند که این کار آنان غیر قانونی نمی باشد.

اما وزیر اطلاعات و فرهنگ می گوید، بخاطر روشن شدن این موضوع در آینده نزدیک به ولایت بلخ سفر خواهد کرد. در همین حال شماری از اعضای این کمسیون می گویند، که وزارت اطلاعات و فرهنگ باید بخاطر قانون شکنی مقام های ولایت بلخ یک مکتوب رسمی را برای آنها بفرستند.

هیلی ارشاد و کمال ناصر اصولی دو تن از اعضای این کمسیون: شما از زمانی که خبر شدید تا امروز آیا کدام مکتوب رسمی برای مقاماهای ولایت بلخ فرستادید آیا با والی بلخ صحبت کردید، از خاطری که آنها خلاف اصول وزارت اطلاعات و فرهنگ کار کردند، والی صاحب ولایت بلخ یکی از جاده های که قبلاً به نام ابومسلم خراسانی بود آن را بنام دیپلومات های ایران کرده است آیا کدام مکتوب رسمی از سوی مقام های ولایت بلخ به وزارت رسیده است آیا این کار در صلاحیت مقام ولایت بلخ است یا خیر.

مقام های محلی بلخ می گویند که فیصله نهایی در مورد تغییر نام جاده ابومسلم خراسانی به دیپلومات های ایرانی را به وزارت اطلاعات و فرهنگ گذاشته بودند. آنان می گویند که در همین مورد مکتوبی را به وزارت اطلاعات و فرهنگ در مرکز فرستاده اند.

اما تاکنون معلوم نیست که وزیر اطلاعت و فرهنگ کشور چرا از این کار مقام های بلخ ابراز بی خبری می کند. در عین حال شماری از مردم عام در شهر کابل و ولایت بلخ از مقام های حکومت مرکزی خواسته اند تا مانع این کار مقام های بلخ گردد.(رادیوآزادی)