صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کرزى برای اشتراک در نشست جنبش عدم انسلاک رهسپار ايران شد

کرزى برای اشتراک در نشست جنبش عدم انسلاک رهسپار ايران شد

حامد کرزى رئیس جمهور، بعد از ظهر امروز در راس یک هیئت عاليرتبۀ دولتی، جهت اشتراک در شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک، عازم تهران پایتخت ایران گردید. قرار است اجلاس یادشده امروز (پنجشنبه) در تهران تدوير يابد.

در خبرنامۀ رياست جمهورى که روزچهارشنبه به آژانس خبرى رسيده، آمده است که رئیس جمهور حامد کرزى، در این سفر برعلاوۀ اشتراک در شانزدهمین اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک، در اين نشست سخنرانی خواهد کرد و دیدگاه افغانستان را بیان خواهد نمود.

منبع نوشته است که حامد کرزی، در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک، با من موهن سنگ صدراعظم هند و تعداد دیگری از سران کشورهای عضو جنبش عدم انسلاک، به طور جداگانه دیدار خواهد کرد و با آنان در مورد اوضاع منطقه و جهان و گسترش روابط دوجانبه، بحث و تبادل نظر خواهد نمود.

به اساس معلومات منبع، رئیس جمهور کشور را در این سفر؛ داکتر زلمی رسول وزیر امور خارجه، داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی و ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور همراهی می کنند.

١١٨ کشور جهان به شمول افغانستان، عضويت جنبش يادشده را دارند و ١٧ کشور جهان منحيث ناظر در نشست هاى اين جنبش شرکت مى کنند.

جنبش عدم انسلاک بعد از جنگ دوم جهانى، در سال ١٩٥٥ ميلادى، از سوى ٢٩ کشور آسيايى و افريقايى ايجاد گرديد.

افغانستان در سال ١٩٦١ عضويت اين جنبش را کسب کرده است.(پژواک)