صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت عدلیه تعدیلات در طرح قانون انتخابات را رد کرد

وزارت عدلیه تعدیلات در طرح قانون انتخابات را رد کرد

مقام های کمسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند، این کمسیون تعدیلاتی را در طرح قانون انتخابات در خصوص صلاحیت های کمسیون شکایات انتخاباتی، نقش احزاب سیاسی در روند انتخابات، چگونگی برگزاری انتخابات و برخی موارد دیگر بوجود آورده بود.

اما فضل احمد معنوی رییس کمسیون مستقل انتخابات می گوید که وزارت عدلیه به این تعدیلات توجه نکرده و در عوض تعدیلاتی را در طرح قانون انتخابات به میان آورده است که نقش نهاد های حکومتی را در پروسه انتخابات بیشتر می سازد.

« بعضی موارد که ایجاب می کند مثلاً انتخابات تعلیق شود یا به تاخیر انداخته شود و حالاتی که برگزاری انتخابات را ناممکن بسازد، چه تدابیری از طرف کمسیون انتخابات اتخاذ شود، ما به گونه ای دیگری آنرا پیش بینی کرده بودیم اما وزارت محترم عدلیه به یک شکل دیگری آنرا تغییر داده است. »

آقای معنوی در این مورد به روز سه شنبه در سیمینار دو روزه یی در کابل سخن گفت که از سوی وزارت عدلیه به هدف بحث روی طرح قانون انتخابات در کابل راه اندازی شده است.

در این حال وزارت عدلیه افغانستان ادعای کمسیون مستقل انتخابات مبنی به کوشش این وزارت برای دخیل ساختن نهاد های حکومتی در روند انتخابات را رد می کند. حبیب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان گفت که این وزارت تلاش دارد تا در طرح قانون انتخابات، تعدیلاتی رونما گردد که با قانون اساسی کشور در مغایرت قرار نداشته باشد.

« حکومت وظیفه و مکلفیت دارد به تامین عدالت، سیستم های انتخاباتی و حزبی فرق می کند و سیستم را که قانون اساسی پذیرفته است و با قانون اساسی در مغایرت قرار نداشته باشد طبعاً ما باید همان را انتخاب کنیم و این سیستم های مختلف را نمی توانیم در یک قانون بگیریم. » در این سمینار اعضای نهاد های جامعه مدنی، احزاب سیاسی و مسوولان وزارت عدلیه و کمسیون مستقل انتخابات اشتراک دارند. کمسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که این کمسیون قبل از ارسال طرح قانون انتخابات به وزارت عدلیه، در مورد طرح قانون انتخابات و تعدیلات در این طرح نشست های مشورتی را با نهاد های جامعه مدنی و احزاب سیاسی برگزار کرده است.

وزارت عدلیه افغانستان می گوید که پس از نظر خواهی و بحث روی طرح قانون انتخابات، طرح این قانون تا دوازده ماه میزان به ریاست جمهوری ارایه خواهد گردید. گفته شده است که طرح قانون انتخابات پس از این تاریخ در خلال یک ماه از سوی حکومت برای تصویب به شورای ملی فرستاده خواهد شد. (رادیو آزادی)