صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

درگیری با طالبان در ولسوالی کامدیش ادامه دارد

درگیری با طالبان در ولسوالی کامدیش ادامه دارد

صبح روز چهارشنبه درگیری بین نیرو های افغان و طالبان مسلح در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان آغاز شد. هردو طرف ادعای وارد ساختن تلفات سنگین را به جانب مقابل نموده اند. قوماندان امنیهء ولایت نورستان می گوید،14 طالب مسلح کشته است که اجساد آن ها در میدان جنگ باقی مانده است.

وی تعداد تلفات نیرو های دولتی را یک تن و تعداد مجروحین را چهارتن گزارش داده است.

سمونوال غلام الله نورستانی قوماندان امنیهء ولایت نورستان در یک تماس تیلفونی با رادیو آزادی گفت، حوالی ساعت پنج صبح دیروز صد ها شورشی طالب که توسط ملیشه های پاکستانی از آن ها حمایت می شود، بالای ولسوالی کامدیش در آن ولایت حمله کرده اند.

سمونوال غلام الله نورستانی به رادیو آزادی گفت:
«بر اساس راپور های موجود نزد ما، تعداد حمله کننده گان از 1200 تن بیشتر بوده است. آن ها در سه چهار استقامت تمرکز کرده اند. آن ها از ناری ولایت کنر و غازی آباد آمده اند و ملیشه های پاکستانی و طالبان برگ متال نیز با آنها یکجا اند.»
قوماندان امنیهء ولایت نورستان می گوید، حمایت کامل اردوی ملی، پولیس محلی، نیرو های سرحدی و قوای هوایی افغانستان را با خود دارد.

سمونوال غلام الله نورستانی با اظهار اینکه در این درگیری ملیشه های پاکستانی از شورشیان طالب حمایت کرده و در این حمله سهیم اند، به رادیو آزادی گفت:
«تعداد ملیشه های پاکستانی برای ما معلوم نیست، اما بر اساس راپور های مشخص و موثق رسیده، در آن جا در قریهء مردیچ افسرانی بنام میجر یوسف، میجر منیر و شخصی بنام ایوب و سایر افسران پاکستانی حضور دارند و این جنگ را رهبری می کنند.»

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا می کند که در اثر این حمله تعداد زیادی از افراد دولتی را به قتل رسانیده اند. وی در مورد تلفات طالبان و ملیشه های پاکستانی چیزی نگفته است.

قبل از این مقامات پاکستانی ادعا کرده بودند که در برخی مناطق ولایات کنر و نورستان طالبان پاکستانی مستقر شده اند، ادعایی که توسط جانب افغانستان رد شده است.

ولسوالی های کامدیش و برگ متال ولایت نورستان با پاکستان همسرحد بوده و از مدتی به اینسو درگیری های بین نیرو های حکومتی و شورشیان طالب در این مناطق صورت می گیرد. (رادیو آزادی)