صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روند توزیع تذکره های الکترونیکی تا یک ماه دیگر آغاز می گردد

روند توزیع تذکره های الکترونیکی تا یک ماه دیگر  آغاز می گردد

انتظار می رود تا یک ماه دیگر پروسه صدور تذکره های الکترونیکی در افغانستان آغاز شود. این مساله را معاون سخنگوی وزارت داخله به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی بیان داشت نجیب دانش گفت، این وزارت به هدف رفع نگرانی های کمسیون مستقل انتخابات تلاش می نماید تا تذکره های الکترونیکی را هر چه زودتر توزیع شود.

آقای دانش در ادامه گفت:
« کار تذکره الکترونیکی به شدت جریان دارد، پروسه استخدام کارمندان آن روی دست گرفته شده و بیش از 400 پست نیاز است برای کارکردن در تذکره الکترونیکی برنامه جذب آنها آغاز گردیده، فورمه ها از طرف کسانی که تذکره را دریافت می کنند خانه پوری شده و برای نهایی شدن به شورای وزیران ارسال شده، تلاش ما اینست تا یک ماه دیگر کار توزیع آن آغاز شود تا نگرانی کمسیون مستقل انتخابات رفع شود. »

معاون سخنگوی وزارت داخله گفت، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وعده سپرده است در آینده نزدیک تمام وسایل و تجهیزات چاپ و دیزاین تذکره های الکترونیکی را در اختیار آنها قرار دهد. به گفته آقای دانش پروژه تهیه تذکره های الکترونیکی 120 میلیون دالر امریکایی هزینه بر می دارد.

این در حالیست که در اجلاس اخیر کابینه به وزرای امور داخله، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، مالیه و روسای عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، اداره مستقل ارگان های محلی، و اداره مرکزی احصاییه وظیفه سپرده شد تا میکانیزم جامع را در امور اداری، تخنیکی و عملیاتی تذکره های الکترونیکی طرح و مورد اجرا قرار دهند.

کمسیون مستقل انتخابات به روز سه شنبه از آنچه تاخیر در روند توزیع تذکره های الکترونیکی خواند ابراز نگرانی کرد. این کمسیون توزیع تذکره های الکترونیکی را برای راه اندازی پروسه ثبت نام رای دهنده گان مهم می خواند.
فضل احمد معنوی رییس کمسیون مستقل انتخابات گفت، جهت برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان باید تذکره های الکترونیکی برای مردم توزیع گردد.

بحث ها در مورد چاپ و توزیع تذکره های الکترونیکی در افغانستان از سه سال بدانیسو جریان دارد. وزیر مخابرات و تکنالوژی افغانستان چندی پیش گفته بود که در اوایل ماه جدی سال روان اولین تذکره الکترونیکی برای رییس جمهور کرزی داده خواهد شد.

گفته می شود که تذکره های فعلی که به شکل ورقی می باشد، امکان تقلب و جعل در آن موجود است. گزارش های نیز موجود اند که برخی از اتباع کشور های همسایه تذکره های افغانی را دریافت کرده اند. اما مقام های افغان می گویند که با توزیع تذکره های الکترونیک از صدور چندین تذکره به یک فرد و جعل در آن جلوگیری می شود. (رادیو آزادی)