صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ ثور ۱۴۰۱

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ریاست امنیت ملی افغانستان از قیام های مردمی حمایت می کند

ریاست امنیت ملی افغانستان از قیام های مردمی حمایت می کند

به گفته مقام های ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، قیام های مردمی در بیشتر ولایات افغانستان گسترش یافته و هم اکنون مردم در سیزده منطقه کشور بر علیه طالبان می جنگند.

اسدالله خالد که به روز سه شنبه در اجلاس عمومی مشرانو جرگه صحبت می کرد گفت که این خیزش های مردمی در ولایات کشور هیچ مشکلی را در آینده به افغانستان متوجه نمی سازد.
آقای خالد به اعضای مشرانو جرگه اطمنیان داد که از این قیام ها نظارت و کنترول جدی می کنند.

« شما مطمین باشید که ما این قیام ها را به صورت جدی تعقیب کرده تقویت و کمک می کنیم این پروگرام ما است و هم وعده می دهیم که انشاالله از کنترول بیرون نشده و چالش برای دموکراسی و نظام واحد در افغانستان نیست من این را قطعاً اطمینان می دهم. »

قیام های مردمی حدود چند ماه پیش برای اولین بار از ولسوالی اندر غزنی آغاز شده و هم اکنون در چندین ولایت دیگر کشور گسترش یافته است. این قیام کننده گان گفته اند که از ظلم طالبان به تنگ آمده و دست به قیام علیه این گروه زده اند.

اما اعضای مشرانو جرگه افغانستان از افزایش این قیام ها ابراز نگرانی کرده و گفته اند، این قیام ها در آینده برای حکومت و مردم افغانستان به یک درد سر مبدل خواهد شد.

در همین حال رییس عمومی امنیت ملی در پاسخ به این نگرانی مشرانو جرگه می گوید که این خیزش ها فقط بر علیه طالبان مسلح می باشد و هیچ خطری را متوجه کشور نمی کند. آقای خالد با اشاره به قیام مردم اندر ولایت غزنی گفت که این قیام ها در بسیاری از مناطق کشور موثر بوده است.

« قیام کننده گان 19 طالب خارجی را دستگیر و برای من سپردند، من رییس امنیت هم نبودم بخاطری که یک دوره والی غزنی بودم وزیر سرحدات بودم در آن وقت و از همان غزنی بودم برای من تسلیم کردن می گفتن و می گویند، که این قیام کننده گان وابسته به یک گروه و یک حزب است و یا مربوط به حکومت است این قیام کننده گان به هیچ حزب و گروهی وابسته گی ندارد این قیام خود جوش واقعی مردم بوده است. »

مسوولان امنیتی می گویند، افزایش ظلم طالبان مسلح در برخی از مناطق کشور سبب افزایش این قیام ها گردیده است.

قیام کننده گان در برخی از مناطق کشور نیز گفته اند که طالبان مکاتب و مراکز صحی آنان را بسته اند و این کار سبب خشمی آنان در برابر این گروه شده است.

اما طالبان مسلح همواره ادعا کرده اند که این قیام ها از سوی ملیشه های مربوط به حکومت افغانستان راه اندازش شده و مردم محل در آن دخیل نمی باشند.(رادیو آزادی)