صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اداره نورم و استندرد: استندرد های جلوگیری از آلودگی هوا باید تطبیق گردند

اداره نورم و استندرد: استندرد های جلوگیری از آلودگی هوا باید تطبیق گردند

ادارهء ملی نورم و استندرد افغانستان از ادارات حکومتی می خواهد که به هدف جلوگیری از آلودگی هوا، استندرد های تهیه شده از سوی این اداره را تطبیق نمایند.

در پی افزایش نگرانی ها از افزایش آلوده گی هوا در شهر های بزرگ افغانستان،  ادارهء ملی نورم و استندرد از ایجاد یک سلسله استندرد های جدید در کشور خبر می دهد.

پوپلزی پوپل رییس این اداره به روز یکشنبه در ورکشاپ که به هدف تشریح استندرد ها دایر شده بود از تمام ارگان های حکومتی خواست که بخاطر حفظ محیط زیست استندرد های تهیه شده از سوی این اداره را در نظر بگیرند.

آقای پوپلزی گفت:« اداره انسا تا کنون 240 مصوده استندرد ملی را در بخش های مختلف توسط 9 کمیته تخنیکی تدوین و آماده ارایه به شورای عالی استندرد داشته که از جمله تعداد 183 استندرد ملی در بخش های مختلف مواد غذایی و محصولات زراعتی، مواد دوایی و آرایشی، مواد ساختمانی، مواد نساجی و چرم، سامان آلات برقی و ماین پاکی از طریق شورای عالی استندرد منظور گردیده، تلاش های همه جانبه اداره انسا در بیرون رفت چنین معضلات نیاز به انسجام و همکاری های بیشتر ادارات محترم ذیربط حکومتی و سکتور خصوصی می باشد تا به آن فایق آیم.»

آقای پوپلزی همچنان گفت: کمیته ایجاد نورم و استندرد در این اواخر بخاطر تضمین کردن مواد طبیعی و صنعتی 240 استندرد را ترتیب و طراحی کرده است که 58 استندرد آن به اداره حفاظت از محیط زیست تعلق دارد.

مسوولان اداره حفاظت از محیط زیست نیز از ارگان های حکومتی می خواهند تا  هنگام اعمار سرک ها، شهرک ها و برخی تاسیسات دیگر، نگهداری و ساختن ساحات سبز را فراموش نکنند.

مسوولان اداره ملی نورم و استندرد همچنان گفتند، بخاطر جلوگیری از ورود تیل های بی کیفیت سه لابراتوار را در سه بندر شمالی کشور ایجاد کرده اند.

این اداره در حالی از ایجاد استندرد های جدید برای جلوگیری از آلودگی هوا خبر می دهد که شماری از باشنده های شهر کابل از افزایش آلوده گی هوا شکایت کرده می گویند که این آلوده گی سبب بروز انواع مختلف امراض تنفسی گردیده است.

عبدالبصیر یک تن از باشنده های شهر کابل در مورد گفت:« آب و هوا به گونه استندرد در شهر کابل اعیار نیست و آب و هوا روز به روز آلوده می شود و این از جمله مشکلاتی است که باعث بروز امراض می گردد و باید در این زمینه توجه جدی صورت گیرد و اگر توجه صورت نگیرد امکان دارد در سال های آینده مردم با مشکلات بیشتر مواجه شوند.»

نگرانی مردم را با اداره ملی حفاظت از محیط زیست شریک ساختیم آنان می گویند که برای حل این مشکل اقدامات کرده اند.

اما مسوولان این اداره می گویند که حفاظت از محیط زیست تنها کار اداره آنان نیست و باید در این زمینه تمام افغان ها سهم بگیرند.

در همین حال برخی از داکتران هشدار می دهند که اگر به مساله محیط زیست رسیده گی نشود ممکن تا پنج سال دیگر زندگی در بسیاری از شهر های پر نفوس افغانستان مشکل شود.(رادیوآزادی)