صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اوباما: اعزام ۳۰۰۰۰ سرباز به افغانستان دشوارترین تصمیم بود

اوباما: اعزام ۳۰۰۰۰ سرباز به افغانستان دشوارترین تصمیم بود

اوباما روز يک شنبه در گفتگو با شبکه تلويزيوني امريکايي گفت: « دشوارترين تصميم در ابتداي دوره رياست جمهوري من هنگامي بود که من دستور دادم 30 هزار نظامي ديگر به افغانستان اعزام شوند. اين دستور از طرف کسي داده شد که براي پايان دادن به استقرار گسترده نيرو به خارج از کشور تلاش مي کرد.»
اوباما که دوره رياست جمهوري اش تا نزديک به دوهفته ديگر رسمآ پايان ميابد مي گويد که افزودن سي هزارسرباز بر صد هزارنظامي ديگر ناتو  درافغانستان درماه دسمبر سال 2009 دُشوارترين تصميم اش دردو دوره رياست جمهوري اش بوده است.
با اعزام اين نيروها، شمار نيروهاي امريکايي در افغانستان نزديک به 100 هزار تن ميرسيد و در کنار آنها، 50 هزار سرباز از کشورهاي عضو ناتو و ديگر متحدان نيز در افغانستان مستقر بودند .
اوباما در اين گفتگو راجع به اين تصميم خود گفت: «فکر ميکنم اين يک تصميم درست بود، به خاطري که پيش ازشروع کارمن، طالبان تحرک بيشتر گرفته بودند، قسماَ هم به اين دليل که ما توجه کافي به افغانستان مبذول نداشته بوديم.»
بارک اوباما اميدوار بود که تا سال 2017 اکثريت نيروهاي امريکايي را از افغانستان خارج کرده و نيروهاي محدودي را باقي بگذارد. اما ايالات متحد امريکا هنوز هم 8400 سرباز در افغانستان دارد و روز جمعه اعلام کرد که 300 سرباز دريايي را به ولايت هلمند در جنوب افغانستان اعزام ميکند.
درهمين حال، 5000 سرباز امريکايي هنوز هم در عراق حضور دارند و حمايتهاي اساسي را براي اردوي اين کشور فراهم ميسازند؛ اردويي که به تنهايي قادر به پيشبرد جنگ عليه گروة داعش نيست.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا پس از گذشت هشت سال اين تأسف آور است که نظاميان امريکايي همچنان در افغانستان و همين طور در عراق حضور دارند گفت:« بله، ولي معتقدم در جنگ عليه تروريسم ما هرگز چنين پيروزي هايي قطعي و دائم که در جنگ در اين دو کشور به دست آورديم ، نداشته ايم.»
وي اضافه کرد: « حتي پس از جنگ با القاعده در مناطق قبيله اي پاکستان و حتي پس از کشتن بن لادن همچنان کساني باقي مانده اند که با آمريکا دشمني دارند و چنانچه ما هوشيار باقي نمانيم توان هدف قرار دادن آمريکا را دارند. (طلوع نيوز)