صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیوان عالی ایران حکم اعدام قاتل ستایش قریشی را تایید کرد

دیوان عالی ایران حکم اعدام قاتل ستایش قریشی را تایید کرد

ديوان عالي ايران حکم اعدام قاتل ستايش قريشي، دختر شش ساله افغان را که در حمل امسال در ورامين تهران به قتل رسيده بود، تاييد کرده است.
رضا فرجاللهي، رئيس شعبه 32 ديوان عالي ايران به خبرگزاري ميزان گفته است دادنامه دادگاه کيفري ولايت تهران در مورد محکوميت امير حسين به جرم قتل عمدي، تجاوز جنسي و جنايت بر جسد در شعبه 32 ديوان عالي تاييد شده است.
جسد ستايش قريشي، يک روز بعد از ناپديد شدن در خانه يکي از همسايگان او در ورامين پيدا شد و در پي آن پسر نوجوان همسايه به اتهام قتل اين کودک بازداشت شد.
فردي که به اتهام قتل ستايش دستگير شد، دانشآموز ليسه بود و به گفته خانوادهاش در زمان بازداشت کمتر از 18 سال داشت.
در سنبله امسال جلسه رسيدگي به پرونده ستايش در دادگاه کيفري تهران برگزار شد و اين دادگاه قاتل ستايش را به «دليل ارتکاب قتل عمد و تجاوز به عنف (تجاوز جنسي)» به يکبار اعدام و يک قصاص محکوم کرد.
مرگ ستايش که فرزند يک مهاجر افغان مقيم ايران بود، در شبکههاي اجتماعي و رسانهها باعث واکنشهاي گستردهاي شد تا جايي که شماري از مقامهاي ايران از جمله معاون رييس جمهوري و مقامهاي قضايي درباره آن اظهار نظر کردند.
در هرات، غرب افغانستان براي دادخواهي از او تجمعاتي برگزار شد اما در تهران پوليس اجازه نداد مقابل سفارت افغانستان تجمعي برگزار شود. (بي بي سي)