صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲ سرطان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسعود: مصلحت های سیاسی، عامل جدی کندی کار ريیس جمهور کشور می باشد

مسعود: مصلحت های سیاسی، عامل جدی کندی کار ريیس جمهور کشور می باشد

احمدضيا مسعود مى گويد که گروه هاى خاص در کشورهاى مختلف، سرگرم قراردادهاى کشتار مردم افغانستان هستند؛ اما به اهداف شان نمى رسند.
احمد ضيا مسعود نماينده خاص رييس جمهور در امور حکومتداري خوب، که ديروز در جمعى از مسوولان و باشنده هاى ولايت پروان در چاريکار مرکز اين ولايت صحبت مى کرد، گفت که تلاش هاي زيادي جريان دارد تا امنيت در افغانستان با چالش مواجه باشد.
او درحاليکه مى گفت در بهار سال آينده، اين تلاش ها و فعاليت گروه هاي دهشت افگن در کشور بيشتر خواهد شد، افزود: «هر روز گروه هاي خاصي در کشورهاي مختلف سرگرم قراردادهاي کشتار مردم افغانستان هستند؛ اما آرزوي اين کشورها خيال خواهد بود؛ نيروهاي امنيتي کشور توانايي دارند و مردم افغانستان بدون ترديد در هر گونه شرايط دشوار، در کنار نيروهاي سه گانة امنيتي شان ايستادگي خواهند کرد.» او در اين مورد نام هيچ کشور و گروهى را نگرفت. موصوف بدون ارايه جزئيات گفت که مصلحت هاي سياسي، عامل جدي کندي کار رييس جمهور کشور مي باشد. وى ضمن تاکيد بر وحدت ملى گفت که حکومت هاي گذشته هم، چندان توجهي براي تحکيم وحدت ملي نکرده اند. محمد عاصم عاصم والي پروان، امنيت را در پروان نگران کننده خواند و گفت: «نظر به نزديک بودن پروان به پايتخت کشور و موجوديت پايگاه نظامي نيروهاي بين المللي پروان در بگرام اين ولايت، فشارها زياد است و دشمن مي خواهد نظر به اهميتى که پروان دارد، در اين ولايت رخنه کند، ولي نيروهاي امنيتي ما تلاش هاي شبانه روزي خود را انجام مي دهند.» عاصم، حمايت مردمي پروان را رمز موفقيت نيروهاي امنيتي در اين ولايت دانسته افزود که مطابق نيازمندى، افزايش 600 پوليس محلى و پوليس شاهراه را به مقام هاى ذيربط پيشنهاد نموده و از آن جمله 450 پوليس منظور شده، ولى تا حال در اين مورد اقدام عملى نشده است. والي پروان، از حکومت خواست تا به  فعال سازي فابريکة سمنت جبل سراج و ساخت سرک دوم بگرام- جبل سراج اين ولايت توجه کند. غلام بهاوالدين جيلاني رييس شوراي ولايتي پروان، گفت مردم پروان از حکومت و نظام حمايت مى کنند و بايد حکومت به تامين امنيت بهتر، امور انکشاف و بازسازى اين ولايت توجه کند. (پژواک)