صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امريکا: پاکستان بايد عليه تمامى گروه هاى تروريستى بدون کدام تفاوت اقدام کند

امريکا: پاکستان بايد عليه  تمامى گروه هاى تروريستى بدون کدام تفاوت اقدام کند

يک مقام بلندپاية امنيت ملى امريکا گفته است که پاکستان، نبايد بين گروه هاى تروريستى تفاوت بگذارد؛ بايد تمامى گروه هاى تروريستى را به ديدة دشمن ببيند و عليه آنها بدون تبعيض اقدام نمايد.
اين اظهارات را پيترولاوى مسوول بخش آسياى جنوبى ادارة امنيت ملى امريکا در کاخ سفيد، طى مصاحبة اختصاصى با آژانس خبرى پژواک ابراز داشته است.
موصوف افزوده است که حکومت امريکا، از مذاکرات پاکستان و هند براى حل مشکلات منطقوى حمايت مى کند؛ اما مشروط به اينکه افغانستان نيز در آن شريک شود.
موصوف گفته است که به اين ترتيب، کشورها مى توانند به خوبى عليه تروريزم مبارزه نمايند. پيترولاوى افزوده است: «تروريزم تهديد مشترک ما است، هيچ کشور از آن مصوون نخواهد بود.»
موصوف که به حيث مسوول در ادارات مختلف امريکايى در امور افغانستان و پاکستان کار کرده، گفت که به همه واضح است که فعلاً بعضى گروه هاى تروريستى، در پاکستان فعاليت مى کنند. اما اين مقام امريکايى نيز افزود که حکومت پاکستان و ادارات امنيتى، تلاش مى کنند که زور تروريزم را بشکنانند. پيترولاوى گفت که پاکستان در قدم اول، تروريست هايى را هدف قرار مى دهد که به آن کشور تهديد باشد؛ اما به تروريستانى که به ساير کشورها تهديد ايجاد مى نمايند، توجه نمى کند. او افزود: «ما به پاکستان تصريح کرديم، افغانستان و هند نيز به پاکستان گفته اند که نبايد در بين گروه هاى تروريستى تفاوت بگذارد؛ آنها بايد تمامى تروريست ها را دشمن خوانده و عليه آن ها بدون کدام تبعيض اقداماتى انجام دهد.» او افزود که در اين مورد، به همکارى با پاکستان آماده است. اين درحالى است که امريکا قبل از اين نيز در مورد فعاليت شبکة القاعده در هردو طرف خط ديورند و پاکستان، ابراز نگرانى کرده بود. اين مقام امريکايى گفته است: «علاوه بر اين، در مورد فعاليت هاى گروه خراسان داعش نيز نگرانى داريم، رييس جمهور اوباما در اين مورد چند بار اظهاراتى کرده که القاعده و داعش، تهديد به امريکا است.»
از سوى ديگر دينيل مارکى آگاه امريکايى در امور آسياى جنوبى گفته است که حکومت آيندة امريکا، بايد در برابر پاکستان جدى باشد. موصوف در يک مقالة خود در مجلة فارن پاليسى گفته است که ترمپ رييس جمهور منتخب، مشوره هاى خود با مشاورين امنيتى اش در مورد پاکستان را به زودى تکميل خواهد کرد. به گفتة موصوف، رهبران پاکستان خود را با صحبت هاى تيليفونى نوازشريف و ترمپ فريب مى دهند، که گويا ترمپ از خاک، حکومت و مردم پاکستان ستايش کرده است. (پژواک)