صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پاکستان: مهاجرين افغان را به زور اخراج نکرده ايم

پاکستان: مهاجرين افغان را به زور اخراج نکرده ايم

پاکستان، گزارش سازمان بين المللى ديده بان حقوق بشر که گويا سال گذشته مهاجرين افغان را به زور از کشور خود اخراج کرده، رد نموده است.
سازمان بين المللى ديده بان حقوق بشر، دو روز قبل يک گزارش کامل از مهاجرين افغان، در کابل به نشر سپرد که در آن آمده بود: پاکستان براى اخراج جبرى مهاجرين افغان، يک کمپاين راه اندازى کرده بود و مهاجرين را اذيت مى کرد تا براى رفتن به کشور شان مجبور شوند.
در گزارش آمده بود که در سال ٢٠١٦ ميلادى، حدود ٦٠٠ هزار مهاجر افغان به کشور خود برگشته اند، که اين بلندترين سطح بزرگ مهاجرين طى يک سال در جهان بود.
اما وزارت امور خارجۀ پاکستان، اين گزارش را رد کرده و افزوده است که معلومات گزارش يادشده، با حقايق تطابق ندارد.
در خبرنامه اى که به تاريخ (١٧دلو) از سوى سفارت پاکستان در کابل، به آژانس خبرى پژواک ارسال گرديده آمده است که دلايل و عواملى که در مورد برگشت مهاجرين افغان، در سازمان  جهانى ديده بان حقوق بشر به نشر رسيده، غيرمنظم است.
منبع افزوده است: "اتهامات وارده در مورد فشارها و اذيت مهاجرين افغان، نا اميد کننده و غير مسوولانه است؛ وارد کردن همچو اتهامات، روابط برادرى ما با مهاجرين افغان را متضرر مى سازد."
وزارت امور خارجۀ پاکستان، ضمن ابراز گله گفته است که کارکردهاى حکومت و مردم پاکستان که از چند دهۀ گذشته بدينسو در مورد مهاجرين افغان انجام داده، در گزارش فراموش شده است.
به گفتۀ منبع، از چند سال گذشته بدينسو، کمک ها با مهاجرين افغان کاهش يافته بود و پاکستان به تنهايى آنها را کمک مى کرد.
در خبرنامه آمده است که نقش پاکستان در قبال مهاجرين افغان، هميشه در سطح بين المللى پذيرفته شده است؛ افغانستان و ملل متحد نيز به آن اعتراف کرده اند.

پاکستان گفته است که برگشت مهاجرين افغان به کشورشان، به صلح و ثبات پايدار منطقه ارتباط دارد. (پژواک)