صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ده باشندۀ پکتیا و پکتیکا از ناامنی در شاهراه های این ولایات هشدار دادند

ده باشندۀ پکتیا و پکتیکا از ناامنی در  شاهراه های این ولایات هشدار دادند

ده باشندۀ ولایات پکتیا و پکتیکا دیروز درنشستى در کابل، ضمن نگرانى از ناامنى ها در مسیر شاهراه غزنی - پکتیا و پکتیکا به حکومت مرکزى هشدار دادند که در صورت کم توجهى، دست به اعتراضات گسترده خواهند زد.
 باشندگان این دو ولايت ادعا کردند که بی ‌توجهی حکومت سبب شده است تا ناامنی ها در مسیر شاهراه پکتیا و پکتیکا گسترش یابد و هر روز، شمارى از باشندگان این ولایات، از سوى مخالفان دولت هدف قرارگيرند.
آنان گفتند که مخالفان مسلح، درمسیر ياد شده افراد ملکی و کارمندان دولتی را  پس از بازپرسى  مورد تهديد و لت وکوب قرارداده و حتى برخى افراد را به بهانۀ همکاری با دولت به قتل میرساند.
بختیارگل ځدران رئیس شورای ولایتى پکتیکا در این نشست، با ابراز نگرانی از ناامن شدن شاهراه غزنی پکتیکا گفت که هشت سال می شود این شاهراه، ناامن است و در این مدت، تعداد زیادى از جوانان از سوی مخالفان به بهانه هاى مختلف به قتل رسیده است.
وی افزود: "طالبان مسلح در مربوطات ولسوالی اندر ولايت غزنى و چند نقطۀ دیگه، همه روزه مسافرینى را که از این مسیر عبور می کنند، مورد اذیت و آزار قرار  ميدهند و روزی نيست که یک یا دو نفر را به قتل نرسانند."
موصوف یادآور شد که  در کمتر از یکسال گذشته، بیش از يکصد تن بشمول ۵۰ محصل در اين مسير از سوی مخالفان مسلح کشته شده اند.
به گفتۀ او، آنان چندین بار مشکلات امنیتی را با رئیس جمهور، وزیران دفاع و داخله شریک ساخته اند؛ اما تا هنوز نتیجه مثبت در قبال نداشته است.
نادر خان کتوازی نماینده مردم پکتیکا در ولسی جرگه نیز در اين نشست گفت که مشکلات امنیتی در مسیر ولایت پکتیا و پکتیکا، به حدى رسیده است که مردم، دیگر توان حوصله و قربانی گرفتن اقارب شان در شاهراه ها را ندارند.
وی از حکومت خواست تا هرچه زودتر، پوسته های امنیتی بیشتر در مسیر این شاهراه ایجاد گردد.
محمد هاشم یکی از بزرگان قومی ولایت پکتیا، از حکومت خواست تا به وضعیت این ولایت نيز توجه جدی نماید.
وی افزود بر علاوۀ اينکه مسیر غزنی- پکتیا ناامن بوده، مسير برخی ولسوالی هاى اين ولايت هم مسدود است و مردم نمی توانند به هفته ها از ولسوالی ها به مرکز ولایت بیایند.
شیرمحمد فیضی رئیس شورای جوانان متحد پکتیکا هشدار داد که مسیر اکثریت ولسوالی هاى اين ولايت به شهر شرنه، مسدود است و اسلحه در برخی ولسوالی ها به شکل آزاد خريد و فروش می شود. (پژواک)