صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سفيرروسيه درکابل ماموريت ناتودرافغانستان را ناکام خواند

سفيرروسيه درکابل ماموريت ناتودرافغانستان را ناکام خواند

سفیر روسیه درکابل ماموريت ناتو در افغانستان را ناکام خواند و گفت هدف از اين ماموريت مبارزۀ با تروريزم و مواد مخدرب ود اما هنوزهم افغانستان نسبت به گذشته از موجوديت اين دو مشکل  متاثر مى باشد.
الکساندر مانتیتسکی این موضوع را دیروز در یک نشست خبری در کابل بیان کرد.
وى اظهاراميد وارى کرد که نيروهاى ناتو درآينده بتواندازمسووليت هاى خود درافغانستان موفق بدرآيند وخلاى ١٥ ساله ماموريت شانرا تکميل سازند.
اين مقام بلندپايۀ روسيه درادامۀ صحبت هايش ضمن اينکه اتهام ارتباط این کشور با گروه طالبان  را بی اساس خواند ، افزود که  روسیه از دولت قانونی افغانستان  وروند آشتى ملى به رهبرى ومالکيت افغانها حمایت می کند.
اين درحاليست که  به تازگی گزارش هایی نشر شده است که روسیه بخاطر مبارزه با داعش، با طالبان ارتباط برقرار کرده است.
سفيرروسيه درکابل درصحبت هايش، گروه طالبان را يک نيروهاى سياسى خواند وگفت بايد بخاطررفع تنش هاى موجود درافغانستان با اين گروه مذاکره صورت گيرد .
وى با بيان اينکه مذاکره وديالوگ يگانه راه حل مشکلات موجود درافغانستان بوده ، افزود که بدون شک اين گفتگو ها زمانگيرخواهد بود و نتيجۀ آن زود هنگام نمى باشد .
مانتیتسکی در عین حال گفت که کشورش حاضر است به حيث ميانجى درصورت علاقمندى حکومت افغانستان ، زمينۀ گفتگو ميان طالبان وحکومت افغانستان را مساعد نمايد .
الکساندر مانتیتسکی تصریح کرد که این کشور از صلحی که طالبان قانون اساسی افغانستان را بپذیرند و با گروه القاعده و سایر گروهای ترویستی رابطه خود را قطع کنند، حمایت می کند اما روند صلح را بین الافغانی می داند و معتقد است که باید افغان ها مسائل موجود بین خود را حل کنند.
وى يکبارديگرتاکيد کرد که نبايد روابط مسکو وکابل تحت تبليغات منفى قرارگيرد ، ضمنا خاطرنشان کرد که وزارت هاى خارجه هردو کشوربعنوان مراجع با صلاحيت بايد درخصوص روابط دوکشور ابراز نظرنمايد نه افراد ومراجع ديگر.
این دیپلمات ارشد روس خاطر نشان کرد که شماری از دیگر کشورها منجمله امريکا  وچين با طالبان در ارتباط هستند اما روسیه خواهان تامین روابط با طالبان نبوده است.
موصوف فعاليت هاى جنبش اسلامى ازبکستان را که اخيرا با گروه داعش درافغانستان بيعت کرده يک تهديد جدى براى روسيه خواند وگفت که گروه داعش  تلاش دارد ازطريق شمال افغانستان  به آسياى مرکزى نفوذ کند .
اوگفت که کشورش مى خواهد درراستاى مبارزه با مواد مخدر ، تروريزم وگروه داعش با دولت افغانستان همکارباشد .
اما وى اظهارنگرانى کرد که امريکا نمى خواهد روسيه درمبارزه با گروه داعش درافغانستان سهيم گردد .
الکساندر مانتیتسکی دراخير صحبت هايش گفت که روسیه مایل به توسعه روابط با افغانستان در زمینه های مختلف از جمله نظامی- امنیتی  مى باشد . (پژواک)