صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کشت آزمايشی زعفران در باميان نتيجۀ بهتر داشته است

کشت آزمايشی زعفران در باميان نتيجۀ  بهتر داشته است

مسوولان  رياست زراعت باميان مى گويند که در دوسال گذشته، زعفران در اين ولايت به شکل آزمايشى کشت شده و حاصلات خوبى از آن به دست آمده است.
محمد ايوب احمدي مدير ترويج رياست زراعت و مالدارى ولايت باميان، به آژانس خبرى پژواک گفت که در سال اول، نُه قطعه زمين و در سال دوم، پنج قطعه زمين به شکل نمايشي به همکارى آنها  توسط دهاقين در مرکز باميان، ولسوالي کهمرد و يکاولنگ، زعفران کشت گرديد.
موصوف، با بيان اينکه کشت زعفران در مناطق گرمسير حاصلات خوب مي دهد، افزود که در اين آزمايش معلوم شد که در ولسوالي کهمرد و مرکز ولايت باميان، کشت زعفران نتيجة مطلوب داده است.
به گفته وي، در ابتدايي ترين قطعه هاي نمايشي زعفران، از هر جريب زمين 80 گرام زعفران به دست آمده است که نسبت به کچالو عوايد آن کمتر است؛ اما با تکثير پيازهاي زعفران، عوايد آن نسبت به کچالو بيشتر مي شود.
بربنياد گفته هاى عبدالوهاب محمدي رييس زراعت ولايت باميان، پيازهاي زعفران از هرات آورده شده است و آنها تلاش دارند که در اين و لايت نيز افزايش يابد.
او گفت: «بر قطعات نمايشي که از طريق مديريت ترويج رياست زراعت باميان ايجاد شده، بنياد انکشافي آقا خان نيز در ولسوالي هاي ورس، پنجاب و شيبر براي تعدادي از دهاقين پياز زعفران توزيع کرده است.» از سوي ديگر، منبع خاطرنشان کرد که در سال روان اين رياست، در چوکات پروژه ملي باغداري، 1322 باغ که در هر کدام 66 نهال مثمر، از ميوه هاي مختلف شامل سيب زردالو، آلو، انگور و چهارمغز غرس گرديده است . (پژواک)