صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان جهانی گمرک سیستم گمرک افغانستان را مدرن‌سازی می‌کند

سازمان جهانی گمرک  سیستم گمرک افغانستان  را مدرن‌سازی می‌کند

تفاهمنامه پيوستن افغانستان به کنوانسيون «آروشا» ميان سازمان جهاني گمرک و وزارت ماليه ديروز يکشنبه 25 سرطان امضا شد.
کنوانسيون آروشا تعهد دولتها را به مبارزه با قاچاق کالا، تسهيل تجارت قانونمند، مبارزه با فساد در گمرک، شفافيت قوانين گمرکي و ايجاد روابط باز و شفاف با جامعه تجاري در بردارد.
به گفته کونيو ميکوريا، دبير کل سازمان جهاني گمرک، به اساس اين تفاهمنامه، همکاريهاي اين سازمان با گمرک افغانستان، شامل ظرفيت سازي کارمندان گمرک افغانستان، عصري سازي سيستم گمرک اين کشور و اتصال گمرکات افغانستان به جهان ميباشد.
به اساس اين تفاهم، افغانستان ماموران گمرکي خود را به هند، اوگاندا و آذربايجان ميفرستد تا از تجارب موفق اين کشورها بياموزند.
اکليل حکيمي، وزير ماليه  در مراسم ديروزي گفت افغانستان پس از اين يک اتشه يا نماينده به سازمان جهاني گمرک که مقر آن در بروکسل است، ميفرستد تا از اين طريق رابطه ميان گمرک افغانستان و ساير کشورها تحکيم شود.
او گفت که رابطه مستقيم با گمرک کشورهاي ديگر باعث خواهد شد از تجارب آنان در برچيدن فساد و جمع آوري هر چه بهتر درآمدهاي گمرک استفاده شود.
وي گفت: «اگر ما در گمرک خود شرايط سهل را به خصوص براي همسايهها و کشورهاي منطقه فراهم سازيم و سهولتها فراهم شود، ترانزيت تجارت ما رونق و سرعت بگيرد، بتوانيم طرزالعملها، سيستمها، اوراق و اسناد گمرکات خود را گمرکات کشورهاي همسايه همخواني داده و ساده بسازيم، به سرعت عمل، تبادل معلومات و اجراات بعدي ما بسيار کمک ميکند.»
دبير کل سازمان جهاني گمرک نيز در مراسم ديروز، گمرکات افغانستان را جوان و گمرکي متناسب به کشورهاي پس از جنگ خواند و گفت که تلاش ميکنند با عصري ساختن آن و بلند بردن ظرفيت کارمندان آن، در گمرکات اين کشور اصلاحات آورده و آن را برابر يا هماهنگ با معيارهاي جهاني بسازند.
به گفته وي، با اين کار تجارت قانوني سهل شده و از ورود اموال بي کيفيت و قاچاقي نيز جلوگيري ميشود و در کنار اقتصاد، امنيت هم بهتر ميشود.
او گفت: «افغانستان نقطه اتصال و يک چهارراه در منطقه است و نفع اينکار تنها براي افغانستان نه بلکه براي تمام کشورهاي جهان است زيرا در حال حاضر اقتصاد کشورهاي جهان مثل زنجير بهم وصل است اگر يک حلقه زنجير ضعيف باشد ديگر اتصال بهم ميخورد.»
آقاي مکوريا افزود که سازمان جهاني گمرکات 182 عضو دارد و تلاش ميکنند تمامي کشورهاي عضو را مثل زنجير بهم وصل کرده و آنها را جز اقتصاد جهاني بسازند.
افغانستان در سال 2014 ميلادي عضو سازمان جهاني گمرکات شد اما به گفته وزيرماليه تا هنوز از مزاياي آن نتوانسته استفاده کند.
گمرک يکي از نهادهاي دولتي  است که به دليل آلوده بودن به فساد مورد انتقادهاي زيادي قرار دارد. (بي بي سي)