صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: نماینده‌های کشورهای کمک کننده به پروسه انتخابات از روند مصرف آن نظارت کنند

رئیس جمهور:  نماینده‌های کشورهای کمک کننده به پروسه انتخابات از روند مصرف آن نظارت کنند

رئیس جمهور غنی گفته است که کشورها و نهادهایبینالمللی کمککننده به پروسه انتخابات افغانستان، از روند مصرف این کمکها نظارت کنند. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، دیروز یکشنبه، ۲۵ سرطان، جلسهای با اشتراک مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات و نمایندههای کشورهای کمک کننده برای بحث در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها، برگزار شده بود. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که آقای غنی بر شفافیت در مصرف کمکها به کمیسیون مستقل انتخابات تاکید کرده است و از نمایندههای کشورهای کمک کننده خواسته از روند مصروف کمکهای شان به کمیسیون مستقل انتخابات، نظارت همه جانبه کنند.
رئیس جمهور همچنین در این جلسه گفته است که کمکها به کمیسیون مستقل انتخابات از پروسههای قبول شده تدارکاتی نیز عبور خواهد کرد.  برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها بصورت شفاف یکی از وعدههای اصلی رهبران حکومت وحدتملی بود. بعد از گذشت بیش از دو سال از عمر حکومت وحدتملی، مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات چندی پیش اعلام کردند که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها را در ۱۶ سرطان سال ۱۳۹۷ برگزار خواهند کرد.
نجیبالله احمد زی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در جلسهی دیروز گفته است که این انتخابات با استفاده از تکنالوژیهای مدرن و پیشرفته برگزار خواهد شد. آقای احمدی زی همچنین گفته است که تقویم انتخابات را بعد از مشورههای زیاد با مردم اعلام کردهاند. تصمیمگیری در مورد اینکه چگونه میتوان شفافیت انتخابات آینده را تامین کرد و از مداخله و تقلب جلوگیری کرد یکی از دلایل اصلی تاخیر اعلام تقویم انتخابات گفته میشد. رئیس کمیسیون انتخابات گفته است که استفاده از تکنالوژی میتواند شفافیت را در انتخابات تامین کند تا نتایج آن قابل قبول همهی مردم افغانستان باشد.
رئیس جمهور غنی در جلسه دیروز بر شفافیت در روند برگزاری انتخابات تاکید کرده است و گفته مشکلات و موانع برگزاری انتخابات را بررسی میکند و با همکاری نهادهای بینالمللی اقدامات عملی را روی دست خواهد گرفت. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در این جلسه گفته است که اراده حکومت وحدتملی برای برگزاری انتخابات جدی است و انتظار دارد که همکاران بینالمللی افغانستان در این راستا تعهدات بیشتری بکنند. براساس ماده ۸۳ قانون اساسی، «مدت کار اعضای پارلمان در اول ماه سرطان سال پنجم کاریشان بعد از اعلان نتایج انتخابات پایان مییابد و انتخابات پارلمانی باید ۳۰ تا شصت روز قبل از پایان دوره کار مجلس نمایندگان برگزار شود.»
به این ترتیب باید انتخابات پارلمانی درماه ثور یا جوزا ۱۳۹۴ برگزار میشد، ولی دولت در زمان تعیین شده قادر به برگزاری انتخابات نشد. رئیس جمهور بعد از تشکیل حکومت وحدتملی، مدت کار پارلمان را تا اعلام نتایج انتخابات دور بعدی تمدید کرده است.