صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قزاقستان از استراتژی صلح و امنیت افغانستان حمایت‌ می‌کند

قزاقستان از  استراتژی صلح و امنیت افغانستان حمایت‌ می‌کند

مقامات کشور قزاقستان در ديدار با محمد حنيف اتمر مشاور امنيتملي رياست جمهوري گفتهاند که از استراتژي صلح و امنيت دولت افغانستان حمايت ميکند. محمد حنيف اتمر روز  يکشنبه، 25 سرطان، براي يک سفر دو روزه به کشورهاي قزاقستان و ازبکستان رفت. هدف از سفر مشاور امنيت ملي کشور به اين کشورهاي آسياي ميانه گفتگو درباره صلح و امنيت با مقامات اين کشورها است. آقاي اتمر در قزاقستان با زوماکانوف ولاديمير زينولوويچ معاون خاص رئيس جمهور قزاقستان و سکرتر شوراي امنيتملي آن کشور ديدار کرده است.
آقاي زوماکانوف در اين ديدار گفته است که کشورش از برنامههاي حکومت افغانستان در راستاي صلح و امنيت و همچنين ساير اولويتهاي افغانستان حمايت ميکند.
قزاقستان به تازگي عضويت غيردايمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به دست آورده است.  مقامات اين کشور به هئيت افغانستان وعده کرده است که از روند صلح در افغانستان در شوراي امنيت سازمان ملل متحد حمايت خواهند کرد.