صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور در قندهار: افغانستان در حال تبدیل شدن به چهارراه آسیا است

رئیس جمهور در قندهار: افغانستان در حال تبدیل شدن به چهارراه آسیا است

افغانستانما: رئیس جمهور غنی در سخنرانی خود در پوهنتونملی علوم زراعت و تکنالوژی ولایت قندهار گفته است که افغانستان در حال تبدیل شدن به چهارراه آسیا است. آقای غنی دیروز شنبه، 15 میزان، به قندهار رفت. او ضمن بررسی وضعیت امنیتی ولایت قندهار دو فروند هلیکوپتر« بلک هاوک» را نیز از نیروهای آمریکایی تحویل گرفت. این هلیکوپترها از سوی ایالات متحده آمریکا به نیروهای هوایی کشور کمک شده است. رئیس جمهور در مراسم تحویلدهی این هلیکوپترها خطاب به گروه طالبان گفت که اگر خیال شکست دادن  نیروهای امنیتی افغانستان را در سر دارند اشتباه میکنند و این یک» خیال خام» است. او افزود که طالبان تنها یک راه دارند و آن هم گفتگو با دولت افغانستان و پیوستن به پروسه صلح است.
آقای غنی سپس به پوهنتونملی علوم زراعت و تکنالوژی ولایت قندهار رفت و سخنرانی کرد. او در این سخنرانی از بهبود وضعیت اقتصادی کشور همچنین آوردن سهولت در زمینه تجارت و ترانزیت در کشور، سخن گفت.  به گفته رئیس جمهور، اکنون افغانستان در حال تبدیل شدن به چهارراه آسیا است. او پیش از این نیز گفته بود که افغانستان به مرکز ترانزیت کشورهای منطقه تبدیل خواهد شد.
رئیس جمهور همچنین به وضعیت امنیتی کشور و منطقه اشاره کرد و گفت که:« ثبات افغانستان، ثبات آسیا و منطقه محسوب میشود.» او افزود که ما جهان را قناعت دادهایم که در کنار افغانستان بایستد تا مشکلات 40 سالهی افغانستان پایان یابد.
مسئولین این دانشگاه، مشکلات موجود در زمینههای دسترسی به امکانات آموزشی و کیفیت تدریس را برشمردند و از رئیس جمهور خواستار رسیدگی به آنها شدند.
پوهنتونملی علوم زراعت و تکنالوژی ولایت کندهار به کمک و همکاری کشور هند ساخته شده است. این پوهنتون در زمینه زراعت و تکنالوژی به دانشجویان آموزش میدهد و مواد درسی آن با کمک کشور هند تهیه خواهد شد.