صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت دفاع: جامعۀ جهانی قبول کرده که دولت پاکستان حامی تروریزم است

وزارت دفاع:  جامعۀ جهانی قبول کرده که دولت پاکستان  حامی تروریزم است

وزارت دفاع افغانستان، اتهامات وزير خارجۀ پاکستان در مورد افغانستان را رد کرده و می گوید که اکنون همه جهان قبول نموده که دولت پاکستان، حامی تروریزم است.
تورن جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت که اخیراً خواجه آصف وزیر خارجۀ پاکستان، اظهارات  عاری از حقیقت در مورد افغانستان داشته است و برای تحریف اذهان جامعه جهانی گفته است که یکی از عوامل تداوم جنگ افغانستان، فروش جنگ افزارهای اردوی افغانستان به مخالفان مسلح است.
وی افزود که این مقام دولتی پاکستان، سعی نموده است که برای پنهان نمودن سیاست های دوگانه و مداخله گرانه حکومت پاکستان در افغانستان، با ارایه دلایل کاذبانه و دور از حقیقت به منسوبین قهرمان اردوی ملی افغانستان که خار چشم حلقات استخباراتی پاکستان است، اتهام وارد کرده است.
جنرال وزيرى گفت که اکنون همه جهان قبول کرده که دولت پاکستان حامی تروریزم است و در امر تربیه، تجهیز، تمویل و صدور تروریستان به کشورهای همسایه ومنطقه نقش داشته و به دهشت افگنان و جنگجویانی که در افغانستان هراس افگنی و آدمکشی می کنند، پناهگاه های امن داده است.
به گفتۀ سخنگوی وزارت دفاع، دولتهای بزرگ جهان با درک حقیقت  فوق، سیاست های شان را در برابر پاکستان تغیير داده اند.
وزیری خاطر نشان کرد که وزیر خارجه پاکستان، بخاطر دفاع  از دولت  خود اتهامات ودلایل بی بنیاد و دروغین  را برای بی اعتبار ساختن اردوی قهرمان افغانستان بیان کرده است و این اظهارات را برای رهایی از انزوای سیاسی پاکستان بیان می کند.
این مقام وزارت دفاع ملی، با بیان اینکه اظهارات وزیر خارجۀ پاکستان را غیرمسوولانه و کاذبانه می داند، تصریح کرد که چنین پدیدۀ ننگینی در اردوی ملی افغانستان وجود ندارد.
وی گفت که منسوبین  وطن پرست و قهرمان اردوی ملی،  سلاح و تجهیزات جنگی شان را به مثابه ناموس و وسیله دفاع از استقلال و آزادی کشور دانسته  و با فداساختن جان شان، آن را حفظ ونگهداری می کنند.
گفتنى است که خواجه آصف وزير امور خارجه پاکستان، دو روز قبل در جريان سفر رسمى به امريکا در واشنگتن، در انستيتيوت صلح امريکا، اردوى ملى افغانستان را ضعيف و درگير در فساد خوانده و افزوده بود که مخالفين مسلح دولت افغانستان، در ٤٠ فيصد خاک اين کشور نفوذ دارند. ( پژواک)