صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فیلم «شهر من بامیان» برنده جشنواره فیلم «جهان کوچک» شد

فیلم «شهر من بامیان» برنده جشنواره فیلم «جهان کوچک» شد

افغانستانما: فیلم کوتاه «شهر من بامیان» مقام اول را در جشنواره فیلم شهرهای خلاق جهان را از آن خود کرد. این فیلم کوتاه چهار و نیم دقیقهای، مستندی است که از سوی گروه فیلم سازان « روزنه پرودکشن» در ولایت بامیان به کارگردانی محمدعلی شیدا یکی از عکاسان بامیان ساخته شده است.
فیلم «شهر من بامیان» توانست از میان حدود 54 فیلم که از 116 شهر خلاق جهان در این جشنواره به رقابت گذاشته شده بود، مقام اول جشنواره را در سال 2017 میلادی کسب کند.
این فیلم به نمایندگی از افغانستان که ولایت بامیان عضویت شهرهای خلاق جهان را نیز دارد، از سوی شهرداری ولایت بامیان و سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد «یونسکو» به این جشنواره که در فرانسه برگزار شد، ارسال گردیده بود.
«شهر من بامیان» جایزه اول را در بخش بهترین چیدمان برای داستان و همچنان جایزه بهترین فیلم را کسب کرده است. این فیلم چهار و نیم دقیقهای که فصلهای مختلف سال را دربامیان به تصویر کشیده و  تهیه آن حدود یک سال را در بر گرفته است.
براساس گزارشها، در جشنواره امسال که زیر عنوان فیلم «جهان کوچک» در فرانسه برگزار شده بود، فیلمسازان کشورهای اشتراک کننده، فقط 6 دقیقه وقت داشتند که درباره شهرهای شان با استفاده از فیلم قبلاً تهیه شده، توضیحات و معلومات بدهند.
فیلم شهر من بامیان، ساحات تاریخی و باستانی و همچنان مناظر طبیعی بامیان را در فصلهای مختلف سال به تصویر کشیده است. این فیلم بدون دیالوگ ساخته شده است و فقط در پس زمینه آن از موسیقی کار گرفته شده است.
 نکتهی قابل توجه دیگر در این فیلم کوتاه این است که نهتنها بخشهای تاریخی و باستانی بامیان؛ بلکه از وضعیت زندگی مردم نیز روایت شده است؛ از زندگی عادی بامیانیها گرفته تا برگزاری جشنوارهها و نمایشگاههای صنایع دستی زنان بامیان و دیگر برنامهها که برای معرفی این ولایت باستانی سالانه برگزار میگردد.
گفتنی است که ولایت بامیان در سال 2015 میلادی به عنوان یکی از شهرهای خلاق جهان انتخاب شده بود. همچنان در همان سال این ولایت عنوان پایتخت فرهنگی سارک یا اتحادیه همکاریهای منطقهای جنوب آسیا را نیز کسب کرده بود.
هرچند بامیان با داشتههای تاریخی و باستانی و همچنان مناظر زیبای طبیعی که دارد، توانسته توجه جهانیان را همواره به خود جلب کند؛ اما شهروندان بامیان همواره از عدم انکشاف و نبود پروژههای زیربنایی در آن ولایت شکایت میکنند.