صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تاکید بر گسترش روابط تجاری بین افغانستان و هند

تاکید بر گسترش روابط تجاری بین افغانستان و هند

افغانستانما: مقامهای دولتی افغانستان و هند در دیداری در کابل بار دیگر بر گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور تاکید و در مورد برگزاری موفقانۀ نشست اخير تجارتى و سرمايهگذارى افغانستان، هند و ایالات متحده در دهلى جديد، بحث و تبادل نظر کردند.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی کشور در دیداری که روز یکشنبه 16 میزان با منپریت ووهرا، سفیر هند در کابل داشت، نشست تجارتی سه کشور را ستایش و برگسترش مناسبات تاکید کرد. حدود دو هفته پیش نمایشگاه و همایش تجارتی- اقتصادی افغانستان و هند با موضوع «گذار بهسوی رفاه» به کمک اداره توسعه ایالات متحده آمریکا و با حضور مقامات عالیرتبه کشور و بیش از 700 تن از تاجران و سرمایه داران افغانستان و هند در شهر دهلی جدید برگزار شده بود.
در این نمایشگاه، تاجران و سرمایه داران کشور در غرفههای جداگانه تولیدات خود را به نمایش گذاشتند. مقامات هند تعهد کردند که در راستای توسعهی اقتصادی و مبادلات تجاری با افغانستان همکاری کنند.
همچنین کاردار ارشد سفارت آمریکا در دهلی جدید، وزیر تجارت و صنایع افغانستان و وزیران اقتصاد و هوانوردی هند نیز درباره فرصتها و چالشهای روابط اقتصادی کابل- دهلی جدید صحبت کردند. حدود یک سال میشود که مناسبات افغانستان و هند بعد از بروز تنشها با پاکستان بهبود یافته است و تاکنون صدها تُن میوه تازه و خشک از طریق کارگوی هوایی به کشور هند صادر شده.
ریاست اجرایی کشور می گوید که تاکنون بیش از ٢٥٠ میلیون دالر، قراردادها و تفاهمنامههاى تجارتى ميان شركتهاى تجارتى افغانستان و هند به امضا رسيده است.
گفتنی است که پیش از این کشور پاکستان با بازرگانان کشور برخورد سیاسی میکرد و با بروز تنش سیاسی، مرزهای خود را بر روی بازرگانان کشور میبست که خسارتهای هنگفتی را وارد میکرد. ریاست اجرایی اما اکنون می گوید که هند از شرکای مهم حکومت افغانستان در توسعه و بازسازی كشور بوده است و نقش مهم در ساختوساز زیربناهای افغانستان داشته است.