صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اداره ماین پاکی: افغانستان تا سال 2023 عاری از ماین خواهد شد

اداره ماین پاکی:  افغانستان تا سال 2023 عاری از ماین خواهد شد

ریاست انسجام و هماهنگی تطهیر ماین با نشر گزارش سال 1395 خود گفته است که افغانستان تا سال 2023 میلادی عاری از ماین خواهد شد.
این اداره دیروز یکشنبه، 16 میزان، با منتشر کردن گزارش سالانه خود گفت که با افزایش ناامنی و تداوم جنگ، ضرورت ادامه برنامه ماین پاکی» آشکار» است.
بر اساس آمار ریاست انسجام و تطهیر ماین، قرنیان انفجار ماینهای کاشته شده در زمین و مواد انفجاری بجا مانده از جنگ به 1873 نفر رسیده است که اکثر آنها کودکان هستند.
این اداره گفته است که هدف آنها برای سال 1395 این بود که 9.94 کیلومتر مربع زمینی را که ماین کارگزاری شده است پاکسازی کنند. این مقدار شامل 51.4 کیلومتر زمین کارگزاری شده با ماین ضد نفر، 29.11 کیلومتر زمین کارگزاری شده با ماین ضد تانک و 10.4 کیلومتر ماین کارگزاری شده در میدان جنگ، بود. این اداره افزوده که آنها توانستهاند 55.5 درصد به هدف تعیین شده خود دست یابند.
در گزارش این اداره آمده است که در آغاز سال 1395، مطابق اول آپریل 2016 میلادی، 4340 ساحه خطرناک در 1584 قریه و 256 ولسوالی کشور وجود داشت، اما در آخر سال 1395 مطابق 31 مارچ 2017 میلادی، توانستهاند 133 منطقه را پاکسازی کنند.
اداره انسجام و تطهیر ماین گفته است که کارگزاری ماینها باعث عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی، زراعت، چراگاهها ،خانهسازی و سرک شده است.
به دلیل سالها جنگ در افغانستان، ماینهای زیادی در مناطق مختلف کشور کارگزاری شده است. اداره ماین پاکی کشور با همکاری سازمان ملل متحد، سالهاست که در تلاش پاکسازی این مناطق از ماین‌‌های کارگزاری شده است، اما تداوم جنگ و کارگزاری ماینهای کنار جادهای از سوی مخالفان مسلح دولت، کار این اداره را دشوار کرده است.