صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قرارداد سرک بامـیان - بـغلان به امضا رسید

قرارداد سرک  بامـیان - بـغلان  به امضا رسید

قرارداد احداث سرک بامیان – بغلان بین وزارت فواید عامه کشور و یک شرکت ساختمانی چینایی«کینگداو» دیروز یکشنبه، 16 میزان، با حضور رئیس جمهور غنی و شماری از نمایندگان مجلس در ارگ به امضا رسید.
این سرک به طول 152 کیلومتر از ولسوالی دوشی ولایت بغلان تا ولایت بامیان ساخته میشود و بانک جهانی هزینه 48 میلیون دالری آن را پرداخت خواهد کرد.
پروژه احداث این سرک به شش بخش تقسیم شده است که مراحل تدارکاتی بخش اول و ششم آن تکمیل گردیده و تا یک ماه دیگر کار عملی آن آغاز خواهد شد. گفته میشود که مراحل تدارکاتی چهار بخش دیگر این سرک نیز در مراحل تدارکاتی قرار داد و به زودی کار تدارکاتی آن به پایان خواهد رسید. این پروژه به مدت دو نیم سال تکمیل خواهد شد.
همچنین دیروز قرارداد ترمیم شاهراه سالنگ نیز با شرکت چینایی کینگداو به امضا رسید. این شرکت 86 کیلومتر از شاهراه سالنگ را که شامل تونلهای سالنگ نیز میشود، ترمیم خواهد کرد.
گفته میشود سرک دوشی – بامیان به عنوان سرک بدیل شاهراه سالنگ در نظر گرفته شده است. با احداث این سرک، کار ترمیم تونلها و شاهراه سالنگ آغاز خواهد شد.
شاهراه سالنگ به دلیل برفباریهای سنگین در زمستان، همواره مسدود میگردد و مشکلات زیادی را برای مسافران خلق میکند. همچنین برفکوچ در این شاهراه، همه ساله چندین قربانی میگیرد.