صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کشف یک مرکز ساخت ماین و واسکت انتحاری در کابل

کشف یک مرکز ساخت ماین و واسکت انتحاری در کابل

افغانستانما: رياست عمومي امنيتملي اعلام کرده است که در عمليات ويژه يک مرکز ساخت ماين و واسکتهاي انتحاري را در شهر کابل کشف و از بين برده است.
اين رياست ديروز دوشنبه، 17 ميزان، با ارسال خبرنامهاي به رسانهها نوشت که اين مرکز در منطقه« خوشحال خان مينه» در مربوطات ناحيه پنجم شهر کابل، قرار داشت.
رياست امنيتملي گفته است که اين مرکز مربوط گروه طالبان بود که در آن ماينهاي مغناطيسي، ماينهاي کنترل از راه دور و واسکتهاي انتحاري ساخته ميشد.
امنيتملي در خبرنامه خود گفته است که اين گروه قصد داشتند چندين حمله بزرگ تروريستي را در شهر کابل، پايتخت کشور، راه اندازي کنند.
اين رياست افزوده که در عمليات تخريب اين مرکز، دو نفر از اعضاي گروه طالبان بنامهاي ضياءالرحمن و آصف بر اثر درگيري مسلحانه با نيروهاي امنيتي، کشته شدند.
امنيتملي افزوده که در اين عمليات بيش از 100 کيلوگرام مواد انفجاري مختلفالنوع و دستگاههاي ساخت ماين، واسکتهاي انتحاري و وسايل تخنيکي ساخت ماين را کشف و ضبط کرده است.
اين رياست ادعا کرده که در دو ماه اخير چندين شبکه تروريستي را که در صدد راه اندازي حملات بزرگ تروريستي در شهر کابل بودند، دستگير کرده و از بين برده است.
رياست عمومي امنيتملي پيش از اين نيز از کشف چندين موتر مملو از مواد انفجاري در شهر کابل خبر داده بود. اين رياست ميگويد که گروههاي تروريستي در تلاش هستند که مراکز مزدحم شهر کابل را هدف قرار دهند.