صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نی: وضعیت آزادی بیان در زمان حکومت وحدت‌ملی بدتر شده است

نی: وضعیت آزادی بیان در زمان حکومت وحدت‌ملی بدتر شده است

افغانستانما: نی؛ نهاد حمایت کننده رسانههای آزاد افغانستان میگوید وضعیت آزادی بیان در زمان حکومت وحدت ‎‌ملی نسبت به دوره حکومت قبلی، بدتر شده است.
این نهاد دیروز دوشنبه،17 میزان، در یک کنفرانس خبری در کابل یافتههای جدید خود در مورد وضعیت آزادی بیان در سه سال حکومت وحدتملی را نشر کرد.
دفتر حمایت کننده رسانههای آزاد افغانستان میگوید که یافتههایش را بر اساس شاخصهای چون اعمال خشونت بر خبرنگاران، سانسور، بازداشت کوتاه مدت، محدودیت دسترسی به اطلاعات، بسته شدن رسانهها و فرار خبرنگاران از کشور، جمعآوری کرده است.
مسئولین این نهاد میگویند که یافتههای آنها نشان میدهد که دوره حکومت وحدتملی قضایای خشونت علیه خبرنگاران 431 مورد  افزایش داشته است. این نهاد افزوده که از ماه اکتوبر سال 2014 تا اکتوبر 2017 میلادی 620 مورد خشونت علیه خبرنگاران اتفاق افتاده که بیشتر از تمام خشونتهای است که بین سالهای 2001 تا 2013 میلادی اتفاق افتاده است.
در بخش دیگر از گزارش نی، به مسئله سانسور در دوره حکومت وحدتملی در مقایسه با دوره حکومت حامد کرزی پرداخته شده است. نهاد نی ادعا می ‎‎کند که سانسور در دوره حکومت وحدتملی افزایش یافته است.
این نهاد می ‎‌گوید که در اوایل سال 2017 میلادی یک نظرسنجی را راه اندازی کرد که نشان میداد 94 درصد مردم به دلیل ترس از جان و خانوادههای خود، نمیتوانند مطالب انتقادی در شبکههای اجتماعی منتشر کنند.
نی همچنین گفته که در طول سال حکومت وحدتملی، شماری از خبرنگاران به دستور شورای امنیتملی، ریاست عمومی امنیتملی و شماری از والیها بازداشت و تهدید شدهاند.
بر اساس یافتههای این نهاد، در دوره حکومت وحدتملی 112 رسانه مسدوده شده است و حدود 500 خبرنگار و کارمند رسانه، مهاجرت کردهاند.
این نهاد میگوید با وجود اینکه حکومت وحدتملی قوانین، اسناد تقنینی و مقررههای را برای حمایت از آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تصویب کرده است، اما یافتههایش نشان میدهد که این قوانین در دوره حکومت وحدتملی بیشتر نقض شده است.
این نهاد حمایتکننده رسانههای آزاد کشور گفته که مهمترین اقدام علمی حکومت وحدتملی برای آزدی بیان، بررسی 170 پرونده خشونت علیه خبرنگاران بوده است.
نی از مسئولین حکومت وحدتملی خواسته است که از آزادی بیان حمایت و از اعمال سانسور و ایجاد ترس و رعب میان خبرنگاران، خود داری کند.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در واکنش به این گزارش، آنها غیرمعیاری خوانده است. آقای مرتضوی در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته است که بر اساس ارزیابی خبرنگاران بدون مرز، حکومت افغانستان یکی حکومتهای پاسخگو در منطقه بوده و جایگاه بهتری در بین کشورهای منطقه دارد.
او افزوده، افغانستان سانسور قبل و بعد از نشر ندارد، خبرنگار زندانی ندارد و متعهد به آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانهها میباشد.
نهاد حمایت کننده رسانههای آزاد افغانستان( نی) پیش از این نیز گزارشهای را در مورد خشونت علیه خبرنگاران و فعالیتهای رسانهای در کشور نشر کرده که شماری از آنها با واکنش مقامات حکومت مواجه شده است.