صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت زراعت توزیع 10 هزار تن تخم اصلاح شده بذری را آغاز کرد

وزارت زراعت  توزیع 10 هزار تن تخم اصلاح شده بذری را آغاز کرد

افغانستانما: وزارت زراعت توزیع 10 هزار تن تخم بذری اصلاح شده را در سراسر کشور آغاز کرده است.
نصیر احمد درانی سرپرست وزارت زراعت دیروز سهشنبه، 18 میزان، در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که توزیع تخم بذری اصلاح شده برای 200 هزار دهقان در 34 ولایت کشور آغاز شده است.
او افزود که: «  انتظار میرود  میزان تولید گندم در سال آینده  در ساحاتی که تخم اصلاح شده بذری کاشته میشود بین 25 تا 30 درصد افزایش یابد.»
وزارت زراعت میگوید هزینه مجموعی تهی ه 10 هزار تن تخم بذری اصلاح شده 6 میلیون دالر شده است و آنها بوجی آن را به قیمت 726 افغانی به دهقانان میفروشد.
به گفته مسئولین این وزارت، 60 درصد از قیمت هربوجی تخم اصلاح شده بذری را دولت به عنوان سبساید پرداخت کرده و تنها 40 درصد آن را دهقانان پرداخت میکنند.
این وزارت میگوید که امسال برای اولین بار توانسته تخمهای بذری اصلاح شده را به موقع تهیه و به دهقانان کشور توزیع کند.
این مقدار تخم بذری اصلاح شده، 400 هزار جریب زمین را در 371 ولسوالی کشور تحت پوشش قرار میدهد.
وزارت زراعت میگوید که در کابل پایتخت، 200 تن تخم بذری اصلاح شده را به 4 هزار دهقان توزیع می‌‎کند و در ولایتها بر اساس سهمیه بندی توزیع میگردد.
مسئولین وزارت زراعت میگویند که دهقانانی که امسال تخم بذری اصلاح شده دریافت کردهاند، تا پنج سال آینده نیاز به تخم بذری اصلاح شده ندارند، آنها هر ساله مقداری از حاصلات گندم را نگهداری کنند و از آن به عنوان تخم بذری استفاده کنند.
وزارت زراعت سالهای گذشته نیز به دهقانان کشور تخم بذری اصلاح شده توزیع  میکرد، اما سطح پوشش آن محدود بود. بیشتر این وزارت به ولایتهای درجه اول توجه میکرد، اما امسال مقامات این وزارت میگویند که تخم بذری اصلاح شده را به دهقانان 34 ولایت کشور توزیع میکند.
خشکسالی و آفت‌‌های طبیعی در سالهای اخیر باعث شده است که حاصلات زراعت دهقانان کشور کاهش یابد، وزارت زراعت میگوید که برای بهبود وضعیت زراعت و افزایش حاصلات آن، تخمهای بذری اصلاح شده را به دهقان کشور توزیع میکند و همچنین تلاش دارد تا زراعت را مکانیزه کند.