صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یوناما: تلفات غیرنظامیان در سال 2017 همچنان بالا است

یوناما: تلفات غیرنظامیان در سال 2017 همچنان بالا است

افغانستانما: دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد با نشر گزارش جدید خود در مورد تلفات غیرنظامیان در جنگ افغانستان نوشته که تلفات غیرنظامیان در سال 2017 میلادی همچنان در سطح بالا باقی مانده است.
یوناما گزارش جدید خود در مورد تلفات غیرنظامیان در سال 2017 را روز پنجشنبه، 20 میزان، نشر کرد و گفت که آمار جمعآوری شدهاش نشان میدهد که تلفات غیرنظامیان در سه ربع سال جاری میلادی، برابر با زمان مشابه آن در سال 2016 است. در گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد آمده است که از 1 جنوری تا 30 سپتامبر سال 2017 در مجموع تلفات غیرنظامیان به 8019 نفر میرسد که 2640 نفر آنها کشته و 5379 نفر آنها زخمی شده است.
یوناما افزوده که این آمار در مجموع شش درصد کاهش را در تلفات غیرنظامیان نسبت به زمان مشابه آن در سال 2016 میلادی نشان میدهد، با توجه به اینکه آمار کشتهها در سال 2017 یک درصد افزایش و آمار زخمیها 9 درصد کاهش داشته است.
یوناما همچنان نوشته است که در سه ربع سال جاری میلادی تلفات زنان در مجموع 13 درصد افزایش داشته است. در این مدت 298 زن کشته و 709 زن دیگر زخمی شده است.
آمار یوناما نشان میدهد که مرگ کودکان بر اثر درگیریها، پنج درصد افزایش یافته است. در سال جاری میلادی تا کنون 689 کودک کشته و 1791 کودک دیگر زخمی شده است.
بر اساس گزارش یوناما، درگیریهای زمینی هنوز هم بزرگترین عامل تلفات افراد ملکی به شمار میرود، اما حملات انتحاری، حملات پیچیده و مواد انفجاری جاسازی شده، نیز تلفات سنگین به افراد ملکی وارد کرده است و بر اثر این حملات باشندگان کابل، هلمند، ننگرهار، کندهار و فاریاب بیشتر تلفات را داده است.
یوناما همچنین حمله بر مساجد اهل تشیع را یکی از عوامل اصلی افزایش تلفات زنان دانسته است.
دفتر نمایندگی ملل متحد عناصر ضد دولت را مسئول 5167 مورد تلفات غیرنظامیان( 1760 کشته، 3407 زخمی) دانسته است و افزوده که مسئولیت 66 درصد این تلفات به عهده گروه طالبان، 10 درصد آن به عهده گروه داعش و متباقی به عهده گروههای ناشناخته ضد دولت است.  یوناما نوشته است که تلفات افراد ملکی توسط نیروهای حکومتی در سال جاری 19 درصد کاهش یافته است. در این مدت 1578( 560 کشته، 1018 زخمی) مورد تلفات غیرنظامیان توسط نیروهای دولتی به ثبت رسیده است. یوناما از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته است که از هدف قرار دادن غیرنظامیان خود داری کنند و تلاش برای حفظ جان غیرنظامیان را افزایش دهند.