صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهوری با نماینده‌ی خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان دیدار کرد

رئیس جمهوری با نماینده‌ی خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان دیدار کرد

افغانستانما: ارگ اعلام کرده است که محمد اشرف غني رئيس جمهوري با آقاي اوين جنکنيز نمايندهي خاص بريتانيا براي افغانستان و پاکستان، در کابل ديدار کرد.
 درخبرنامهاي که ارگ به رسانه ها فرستاده، گفته است که در اين ديدار روي همکاريهاي دو جانبه و مسايل منطقهاي و همچنان استراتژي جديد ايالات متحدة آمريکا در قبال افغانستان و آسياي جنوبي، گفتوگو صورت گرفته است.
در اين ديدار، آقاي جنکنيز، نماينده خاص بريتانيا براي افغانستان و پاکستان ضمن تاکيد بر تقويت مناسبات ميان دو کشور، از تداوم همکاري هاي بريتانيا به افغانستان اطمينان داده است.
نماينده خاص بريتانيا براي افغانستان و پاکستان هفته گذشته به کابل آمده بود و تاکنون با چند تن از مقامهاي دولتي نشست و گفتوگو داشته است. وي در ديداري که هفته گذشته با صلاح الدين رباني سرپرست وزارت خارجه داشت، نيز گفته بود که کشورش در راستاي تحکيم صلح و ثبات و انکشاف اقتصادي در افغانستان به همکاريهايش ادامه خواهد داد. گفتني است که بريتانيا از کشورهاي تاثيرگذار بر روابط افغانستان و پاکستان است و همکاري اين کشور ميتواند پاکستان را متقاعد به مبارزه با تروريسم کند. هرچند پاکستان همواره وجود و پشتيباني از گروههاي تروريستي را رد ميکند اما آزادسازي پنج گروگان آمريکايي از اين کشور نشانگر وجود تروريستان در اين کشور است. مقامهاي غربي و آمريکايي پيش از اين بارها گفته بودند که پاکستان محل امني براي تروريستان است.