صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالله: شورشیانی که صلح نکنند، سرکوب می‌شوند

عبدالله:  شورشیانی که صلح نکنند، سرکوب می‌شوند

افغانستانما: عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در دیدار با شماری از مردم زون مرکز کشور گفته است که شورشیانی که به پروسه صلح نپیوندند، سرکوب خواهد شد. بر اساس خبرنامهای که ریاست اجرائیه دیروز شنبه، 22 میزان، به رسانهها فرستاده، آقای عبدالله استراتژی جدید آمریکا را یک دستاورد تاریخی خوانده و افزوده که با تطبیق این استراتژی وضعیت امنیتی افغانستان بهبود مییابد.
او گفته است که پس از اعلام این استراتژی، گروههای مسلح مخالف دولت در صورتیکه به پروسه صلح نپیوندند، به شدت سرکوب خواهند شد.
بزرگان زون مرکز کشور در این دیدار حمایت خود را از استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا اعلام کرند و گفتند که انتظار دارند با اجرایی شدن مفاد این استراتژی وضعیت امنیتی در کشور بهبود یابد.
آنها همچنین در این دیدار مشکلات شان را با رئیس اجرائیه در میان گذاشتند. بزرگان زون مرکز کشور کم معلم و امکانات آموزشی، عدم توجه دولت به بخش معارف در ولایتهای این زون، عدم توجه به توسعه و انکشاف این ولایتها و همچنین کم توجهی به بخش صحت در این ولایتها را از عمدهترین مشکلات شان دانستند.
رئیس اجرائیه به آنها وعده داده است که برای حل مشکلات شان و توجه به توسعه و انکشاف ولایتهای زون مرکز، توجه خواهد کرد.
مقامات حکومت وحدتملی بعد از اعلام استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، بارها تاکید کردهاند که شورشیان مسلح راهی بجز پیوستن به پروسه صلح ندارند. آنها هشدار میدهند که اگر آنها صلح نکنند، نیروهای امنیتی افغانستان با حمایت نیروهای آمریکایی و ناتو، آنها را سرکوب خواهند کرد.
با وجود این هشدارها، گروههای مسلح مخالف دولت هنوز تمایلی به پیوستن به پروسه صلح از خود نشان ندادهاند و همچنان به خشونت و جنگ علیه نیروهای دولتی ادامه میدهند.