صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

واکنش تند نمایندگان مجلس به سخنان رئیس جمهور: اتهام علیه نمایندگان هتک حرمت به خانه ملت است

واکنش تند نمایندگان مجلس به سخنان رئیس جمهور: اتهام علیه نمایندگان هتک حرمت  به خانه ملت است

نمایندگان مجلس به هشدار رئیس جمهور به نامزد وزاری جدید در حاشیه جلسه هفته گذشته کابینه، واکنش تند نشان دادند و آن را «هتک حرمت» به مجلس نمایندگان دانستند.
عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان دیروز شنبه، 22 میزان، در جلسه عمومی مجلس گفت:« اتهام علیه نمایندگان از آدرس رییس جمهور، هتک حرمت و کم بینی نسبت به خانه ملت است.»
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه هفته گذشته در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشت که رئیس جمهور در حاشیه نشست کابینه به نامزد وزرای جدید هشدار داده است که هر نامزد وزیری که با نمایندگان مجلس وارد» معامله پولی» شود، از لیست نامزد وزرا حذف خواهد شد.
اعضای مجلس نمایندگان در نشست دیروز مجلس به این اظهارات رئیس جمهور واکنش تند نشان دادند و گفتند که رئیس جمهور آدرس فساد را گم کرده است.
علی اکبر قاسمی عضو مجلس نمایندگان گفت: « آقای غنی آدرس فساد را گم کرده و ما باید نشانش دهیم که ارگ ریاست جمهوری است؛ چشمهای مردم کور و گوشهای شان کر نیست؛ همه میدانند.»
همچنین همایون همایون معاون دوم مجلس نمایندگان گفت که آقای غنی باید مشخص کند که به کدام یک از نامزد وزرای قبلی»پول» داده که»وزیر» شده و کدام نامزد وزیر پول نداده که وزیر نشده است. او افزود که فساد گستردهای که در چهار اطراف رئیس جمهور وجود دارد، در هیچ جای دیگر نیست.
نمایندگان مجلس در حالی ارگ ریاست جمهوری را به فساد متهم میکنند که چندی قبل معاون دوم مجلس، رئیس مجلس نمایندگان و رئیس دارالانشای مجلس را به فساد اداری گسترده متهم کرد. او گفت که اسناد فساد در مجلس نمایندگان را به لوی سارنوالی تحویل داده است.
همچنین باری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ قبلی، بعد از استعفا از این سمت، با انتشار نامهای پرده از معاملهی نامزد وزرای کابینه با نمایندگان مجلس، برداشت. آقای جهانی ادعا کرد که پولهای هنگفتی برای گرفتن رای تایید، به نمایندگان مجلس داده شده است.
ارگ ریاست جمهوری تا کنون به اظهارات نمایندگان مجلس واکنش نشان نداده است، اما فردوس کاووش روزنامهنگار و تحلیلگر مسایل سیاسی به روزنامه« افغانستانما» گفته است که فساد در مجلس نمایندگان ریشهی» عمیقتر» دارد.
این اولین جنجال مجلس و حکومت نیست. پیش از این، نمایندگان مجلس حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه قبلی را به اتهام فساد به مجلس فراخوانده بودند، اما آقای زاخیلوال چندین تن از نمایندگان را به فساد متهم کرد و گفت که اسنادی در دست دارد که نشان می‌‎دهد آنها در چندین نوع فساد دست دارند.
تا کنون هیچ کدام از ادعاهای فساد علیه نمایندگان مجلس و همچنین هیات اداری مجلس، از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور بررسی نشده است.