صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس اجرائیه: به تامین امنیت ولایت لغمان توجه می‌شود

رئیس اجرائیه: به تامین امنیت ولایت لغمان توجه می‌شود

افغانستانما:  عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور در سفری به ولایت لغمان وضعیت امنیتی این ولایت را مورد بررسی قرار داد. آقای عبدالله دیروز یکشنبه، 23 میزان، به لغمان رفت و با مقامات محلی و شماری از مردم این ولایت دیدار کرد. او به مردم این ولایت وعده داد که به تامین امنیت ولایت لغمان توجه خواهد کرد.
در این نشست مقامهای محلی، وضعیت امنیتی این ولایت را در حال حاضر «خوب» توصیف کردند، اما میگویند که در گذشته آنان چندین بار از سقوط شهر مهترلام مرکز این ولایت به دست گروه طالبان جلوگیری کرده اند.
مقامهای محلی ولایت لغمان همچنان از رئیس اجرائیه خواستند تا در بخش پاکسازی گروه های تروریستی از برخی مناطق ناامن، حکومت مرکزی با آنان همکاری کنند و در تشکیلات پولیس نیز برای تامین «امنیت بهتر» افزایش یابد. به گفته آنان، تعداد نیروهای امنیتی مستقر در این ولایت، برای تامین امنیت کافی نیست.
عبدالجبار نعیمی والی ولایت لغمان گزارشی از دستآوردها، فعالیتها و چالشها فراروی حکومت محلی این ولایت را در این نشست به رئییس اجراییه ارائه کرد.
آقای عبدالله در این نشست به مقامهای محلی گفت: «توجه به پولیس محلی، افزایش نیروهای پولیس و اکمال و تجهیز اردوی ملی، از مهمترین پیشنهادها در بخش تأمین امنیت بوده و در این زمینه اجراآت لازم صورت خواهد گرفت.»
همچنین آقای عبدالله در این سفر گفت که نیازمندی ها و چالش های مردم برای آنان روشن است که برای رسیدگی به آن اقدام هایی را روی دست خواهند گرفت.
او بازسازی و تامین امنیت در لغمان را حاصل کار مشترک ارگان های محلی و مردم دانست. ولایت لغمان یکی از ولایت های نسبتا امن کشور است، اما در برخی از منطقههای آن گروه طالبان حضور دارند و هرازگاهی باعث ناامنی در این ولایت میشوند. در همین حال، دفتر مطبوعاتی ریاست اجراییه با نشر اعلامیه ای گفته است که آقای عبدالله در ولایت لغمان چندین پروژه انکشافی را نیز افتتاح کرد. گفته می شود که ارزش این پروژه ها حدود 200 میلیون افغانی است.