صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روزجهانی غذا و فروش غذاهای پس‌مانده ادارات دولتی در کابل

روزجهانی غذا و فروش غذاهای پس‌مانده ادارات دولتی در کابل

افغانستان ما: در گوشه و کنار جادههای شهر کابل، مکانهای زیادی دیده میشود که غذاهای آماده و ارزان به مردم میفروشند.
بازار فروش غذاهای آماده، به دلیل ارزان بودن، از رونق خوبی برخوردار است، اما سئوال اساسی این است که این غذاها در کجا و چگونه تهیه میشود؟
به مناسبت روز جهانی غذا، به شماری از مکانهای که غذاهای آماده را به شهروندان میفروشند، سرزدیم.
یکی از این مکانها، چوک« پل خشتی» است؛ منطقه مشهور و مزدحم در شرق کابل. این مکان محل تجمع کارگران روزمزد و افراد کمدرآمد جامعه است. اینجا غذاهای آماده و با قیمت ارزان به وفور یافت میشود، اما هیچکدام از مصرف کنندگان نمیپرسند که این غذاها از کجا میآید و چگونه تهیه میشود.
عبدالقهار در یکی از این بازارها، سوپ فروشی می کند، او می گوید اکثر این غذاها، پسمانده یا غذاهایی است که از شفاخانه و یا برخی از نهادهای دولتی به دست این دستفروشان می رسد. او اضافه میکند اکثر این دست فروشان غذاها را با نرخ نازل به فروش میرسانند به دلیل اینکه در قبال تهیهی آن قیمت چندانی پرداخت نکردهاند.
دستفروشان غذاهای ارزان قیمت کنار سرک اما ادعای عبدالقهار را رد میکنند و می گویند که این غذاها در خانههایشان پخته میشود به این مکان آورده میشود. از سوی دیگر یکی از کارمندان نهادهای دولتی با حفظ نامش به روزنامه «افغانستانما» گفت که در روزهای گذشته، یک کارمند یک از ادارات مهم دولتی، به دلیل فروش غذاهای پسمانده، از کار برکنار شد.
او افزود که این کارمند دولت، پسمانده غذاهای کارمندان اداره را به بازار میبرد و به کسانی که در کنار سرکها در شهر کابل غذا می فروشند، می فروخت.
این مقام دولتی تنها به یک اداره دولتی اشاره کرد، اما با وجود انواع گوناگون فساد، بعید نیست که غذاهای پسمانده از سایر ادارات دولتی و شفاخانهها نیز به بازار انتقال داده شود و به مردم به فروش برسد.
هرچند که حکومت وحدتملی اعلام میکند که با فساد برخورد جدی میکند، اما هر روز گوشههای از فساد افشا میشود که پیش از این هرگز مورد توجه قرار نگرفته و زیر سایه سنگین فسادهای میلیون دالری قرار گرفته است.
فروش غذاهای ارزان در کنار سرکها، بازار پر رونقی دارند. زیرا این غذاها برای بخشی از مردم به صرفه است و آنها درآمد لازم برای تهیه غذای بهتر را ندارند.
اما این غذاها به مصونیت غذایی شهروندان کشور صدمه جبران ناپذیر بزند و سلامت و صحت آنها را در خطر قرار دهد. بخشی از غذاهای که در کنار سرکها به فروش میرسد، در خانه ها و در شرایط بهداشتی نامناسب تهیه میشود. این امر میتواند منجر به افزایش بیماریهای گوناگون شود، اما هنوز مورد توجه وزارت صحت عامه و سایر نهادهای دولتی قرار نگرفته است.
یکی از کسانی که در منطقه پل خشتی کابل به مردم غذاهای ارزان قیمت تهیه میکند، در یک اتاق چوپی غذا میپزد و انواع گوناگون حشرات نیز در اطرافش دیده میشود. در لحظاتی که در این مکان بودم، هر لحظه احساس میکردم که امکان دارد یکی از آن حشرات در داخل دیگ غذا بیفتد و با غذا مخلوط شود.
علاوه بر این، این غذاها با استفاده از آب جویهای کنار دریای کابل پخته میشود. گزارشهای زیادی نشان میدهد که این آبها با انواع میکروبها آلوده است و استفاده از آن میتواند منجر به بیماریهای گوناگون شود.
خواستیم در این مورد و برنامهها و نظرهای وزارت صحت را داشته باشیم اما با تماسهای مکرر قادر به برقراری ارتباط با مسئولانی این وزارت نشدیم.
علیرضا احمدی