صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: سازمان ملل اولویت کاری خود را بر اساس نیاز مردم افغانستان تنظیم کند

معاون رئیس جمهور: سازمان ملل اولویت کاری خود را  بر اساس نیاز مردم افغانستان  تنظیم کند

افغانستانما: سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در دیدار با توبی لانزر سرپرست دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که نهادهای مرتبط به سازمان ملل فعالیتهای خود را بر اساس نیاز مردم افغانستان اولویت بندی کند.
بر اساس گزارش دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری، آقای دانش روز یکشنبه، 23 میزان، با توبی لانزر دیدار کرده و خواستار هماهنگی بیشتر نهادهای مرتبط به سازمان ملل با حکومت وحدتملی شده است.
آقای دانش نقش سازمان ملل را در بازسازی افغانستان مهم دانسته و افزوده، در صورتیکه هماهنگی نهادهای مرتبط به سازمان ملل با حکومت افغانستان بیشتر شود، روند فعالیتها موثرتر به پیش خواهد رفت.
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبت خود به دستاوردهای حکومت وحدتملی پرداخته و گفته است که حکومت با تدوین پالیسیهای مشخص و تشدید نظارت از عملکرد ادارات دولتی، به بخشی از اهداف خود دست یافته و شماری از اهداف دیگر آن، در سالهای باقیمانده از عمر حکومت وحدتملی به انجام خواهد رسید. سرپرست دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که تلاش میکند نهادهای مرتبط به سازمان ملل برای دست یافتن به اهدافی که از سوی حکومتوحدتملی تعیین میشود، هماهنگ شود. او همچنین افزوده که برای ایجاد هماهنگی بیشتر برای نهادهای مرتبط به سازمان ملل نیز تلاش میکند.
سازمان ملل متحد تلاشها برای آوردن اصلاحات در نهادهای مرتبط خود را، از ماهها پیش آغاز کرده است. سرمنشی سازمان ملل متحد برای بررسی ماموریت این سازمان در افغانستان به کابل سفر کرد و با مقامات حکومت وحدتملی نیز دیدار کرد.
فساد در نهادهای مرتبط به سازمان ملل و ناهماهنگی بین این نهادها، از موضوعاتی عمدهای است که باعث شده فعالیتهای سازمان ملل در افغانستان از موثریت لازم برخوردار نباشد. پیش از این دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل اعلام کرده بود که برنامه اصلاحات و هماهنگ سازی نهادهای مرتبط به خود را در هماهنگی با رهبران حکومت وحدت ملی آغاز کرده ، اما هنوز روشن نیست که این برنامه تا چه اندازه پیشرفت کرده است.