صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعطای رتبه فوق‌العاده به سربازانی که مانع حمله انتحاری شدند

اعطای رتبه فوق‌العاده  به سربازانی که مانع حمله انتحاری شدند

افغانستانما: وزارت امور داخله به دستور ریاست جمهوری، به سربازانی که یک موتر مملو از مواد انفجاری را در شهر کابل متوقف کردند، یک رتبه فوقالعاده اعطا کرد.
ویس احمد برمک سرپرست وزارت امور داخله روز یکشنبه، 23 میزان، در یک کنفرانس خبری در وزارت امور داخله از این سربازان تشکر کرد و گفت که آنها مانع یک حمله بزرگ انتحاری در کابل شدند. وزارت امور داخله به این سربازان علاوه یک رتبه فوقالعاده، مقداری پول نقد نیز کمک کرد. در کنفرانس خبری وزیر امور داخله، این سربازان نیز حضور داشتند.
شنبه شب مامورین حوزه پنجم امنیتی شهر کابل، یک موتر باربری نوع مزدا را که 30 بُشکه مواد انفجاری و دو بمب بزرگ را در زیر کریتهای بانجان رومی جاسازی کرده بود، از منطقه« کوته سنگی» بازداشت کردند.
آقای برمک در کنفرانس خبری خود گفت که موتر مذکور در نظر داشته که به مرکز شهر برود، اما وقتی که از سوی مامورین پولیس شناسایی شد، میخواست پا به فرار بگذارد و از شهر خارج شود.
مامورین حوزه پنجم امنیتی شهر کابل بعد از اینکه راننده این موتر در محل بازرسی آنها توقف نمیکند، شلیک میکنند و راننده را پس از زخمی شدن دستگیر میکنند.
آقای برمک گفت که هنوز روشن نیست که انتحار کننده وابسته به کدام گروه تروریستی است، او افزود که تحقیقات در این زمینه جریان دارد و پس از تکمیل شدن آن، با رسانهها در میان گذاشته خواهد شد.
پرست وزارت داخله همچنین گفت که هنوز مشخص نیست که این موتر مملو از مواد انفجاری از کدام نقطه وارد شهر کابل شده است. او گفت بعد از بررسیها این نکته را روشن خواهد کرد و اگر مشخص شود که مامورین پولیس در این رابطه سهلانگاری کردهاند، مجازات خواهند شد.
پیش از این نیز مامورین حوزه پنجم امنیتی چندین موتر مملو از مواد انفجاری را از مناطق مربوط به این حوزه کشف کرده بودند. چند روز قبل، مامورین امنیتملی یک مرکز تولید بمب و واسکتهای انتحاری را در این ناحیه کشف و از بین برد.