صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بیش از 200 دیپلمات بعد از ختم ماموریت به کشور برنگشته‌اند

بیش از 200 دیپلمات بعد از ختم ماموریت به کشور برنگشته‌اند

وزارت امور خارجه کشور تایید کرده است که در یک و نیم دهه گذشته، بیش از 203 دیپلمات بعد از ختم ماموریت به کشور برنگشتهاند. اطلاعاتی که وزارت خارجه در اختیار تلویزیون خصوصی « یک»  قرار داده است، نشان میدهد که در بین این دیپلماتها، 11 سفیر نیز وجود دارد که بعد از ختم دوره کاری به کشور باز نگشتهاند.
زلمی حقانی سفیر افغانستان در فرانسه، عبیدالله عبید سفیر در هالند، زاهده سفیر در بلغاریا، عزیزالله امین سفیر در قطر، ملیحه سفیر در لندن، عبدالرحیم سفیر در کویت، کریم رحیمی سفیر در کوریای جنوبی، زلمی عزیز سفیر در سویس، محمد الله حیدری سفیر در لبیا، سید محمد سفیر در اردن و عبدالحی حیدر سفیر در پولند سفیرانی است که بعد از ختم ماموریت به کشور برنگشتهاند. این دیپلماتها یا در کشوری که مأموریتشان پایان یافته و یا هم کشور سومی پناهنده شدهاند.
شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه برنگشتن این دیپلماتها کشور را تأئید می کند، اما می گوید که برنگشتن این دیپلماتهای ارشد و پایین رتبه به معنای پناهنده شدن آنها نیست بلکه برخی آنان مصروف کارهای دیگر در داخل کشور محل ماموریت شدهاند.
وزارت خارجه برای جلوگیری از فرار دیپلماتهای کشور راهکار تازهای را روی دست دارد، که پرداخت نشدن دو ماه معاش، گرفتن ضمانت و پرداخت معاش تشویقی از جمله این راهکار است. تلویزیون یک همچنین در گزارش خود نوشته است که همزمان با این، شماری از سفیران و دیپلماتهای کشور دارای تابعیت دوگانه و همسر خارجی هستند که خلاف قانونی است که سالها قبل در دوره حامد کرزی توشیح شد.
سفرهای بیبازگشت
بازنگشتن دیپلماتهای کشور رویداد تازهای نیست، بلکه پیش از این، صدها کارمند دولتی، نظامی، دانشجو، خبرنگار و ورزشکار بعد از سفر به کشورهای جهان اولی دیگر به کشور بازنگشتند. این مساله سبب شده که شماری از برنامههای آموزشی برای شهروندان در خارج از کشور به حالت تعلیق درآید و روند صدور ویزه برای مسافرتهای رسمی برای شهروندان کشور با محدودیتهای بیشتری روبرو شود.
پیش از این، نیلوفر رحمانی، خلبان زن کشور که برای یک دوره آموزشی طولانی به آمریکا رفته بود، با ختم دوره آموزشی به آن کشور درخواست پناهندگی داد.
درخواست پناهندگی خانم رحمانی واکنش های زیادی در فضای مجازی و حقیقی داشت، وزارت دفاع در پی این اقدام، گفته بود که امیدوار است که آمریکا درخواست پناهندگی خانم رحمانی را رد کند. اما تاکنون از اخراج این خلبان افغان خبری نیست. به باور آگاهان امور بینالمللی٬ باز نگشتن دیپلماتها، دانشجویان، ورزشکاران و خبرنگاران کشور بعد از سفر، اعتبار افغانستان را پایین آورده و به جایگاه افغانستان در نزد جامعه جهانی صدمه زده است. آگاهان میگویند فقر، ناامنی، بیاعتمادی نسبت به آینده؛ سبب شده است تا شهروندان کشور از هر وسیلهای برای پناهنده شدن استفاده کنند.