ای که نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل منتشر کرده، فدریکا ..." /> ای که نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل منتشر کرده، فدریکا ..." />

صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتحادیه اروپا استراتژی جدید خود برای افغانستان را تصویب کرد

اتحادیه اروپا استراتژی جدید خود برای افغانستان را تصویب کرد

افغانستانما: سران 28 کشور اروپایی استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان را در جلسه شورای اتحادیه اروپا تصویب کردند. بر اساس خبرنامهای که نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل منتشر کرده، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز دوشنبه، 24 میزان، گفته است که استراتژی جدید بر اساس سند مشترکی که در ماه جولای سال جاری تکمیل گردیده بود، ایجاد شده است.
او تاکید کرد که اتحادیه اروپا حمایت خود از افغانستان را ادامه خواهد داد و در راستای تامین صلح، آوردن اصلاحات و تطبیق قانون، با حکومت افغانستان همکاری خواهد کرد.
استراتژی جدید اتحادیه اروپا برای افغانستان روی چهار اولویت تمرکز دارد. تامین امنیت، صلح و ثبات، تقویت حکومتداری خوب، دموکراسی و حقوق بشر، توانمندسازی زنان و حمایت از برنامههای انکشافی اولویتهای کلیدی در استراتژی جدید اتحادیه اروپا است.
خانم موگرینی در سخنرانی خود در شورای اتحادیه اروپا گفته است که این اتحادیه از گفتگوهای صلح به رهبری افغانستان حمایت میکند و از کشورهای منطقه نیز خواسته که از این روند حمایت کنند.
او گفته که حمایت کشورهای منطقه  و جامعه جهانی برای آوردن صلح و تامین امنیت در افغانستان و منطقه مهم است. به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، صلح در افغانستان میتواند برای امنیت منطقه و اتحادیه اروپا سودمند باشد.
بعد از سقوط گروه طالبان در سال 2001 میلادی، اتحادیه اروپا در کنار آمریکا، یکی از حمایتکنندههای کلیدی افغانستان بوده است. اعضای اتحادیه اروپا علاوه بر فرستادن هزاران سرباز در افغانستان، در بخش انکشاف و توسعه افغانستان نیز کمک قابل توجه کرده است.