صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ششمین نشست چهارجانبه نیز بی‌نتیجه پایان یافت

ششمین نشست چهارجانبه نیز بی‌نتیجه پایان یافت

ششمین نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین برای تامین صلح در افغانستان که در مسقط پایتخت عمان برگزار شده بود، بدون نتیجه مشخص پایان یافت.
این نشست دیروز دوشنبه، 24 میزان، در این کشور عربی به درخواست پاکستان برگزار شده بود. بر اساس گزارش ها از محل برگزاری این نشست، کشورهای اشتراک کننده، این بار نیز نتوانستند به توافق مشخص روی مسئله صلح در افغانستان دست یابند.
پنجمین اجلاس چهارج جانبه در ماه ثور 1395 در اسلامآباد پایتخت پاکستان، برگزار شد، اما به دلیل تنش در روابط افغانستان و پاکستان، روند برگزاری اجلاس چهار جانبه متوقف شد.
گفته میشود جنرال قمر جاوید باجوا لوی درستیز پاکستان در سفر اخیر خود به کابل از رئیس جمهور غنی خواستار از سرگیری برگزاری نشستهای چهار جانبه شده بود و بعد از موافقت حکومت افغانستان، ششمین نشست در مسقط برگزار شد.
طرح گفتگوهای چهار جانبه از سوی پاکستان برای کمک و همکاری در تامین صلح در افغانستان پیشنهاد شده بود. قرار بود بر اساس این طرح حکومت پاکستان طالبان را وادار به گفتگو با دولت افغانستان کند.
در سومین نشست چهار جانبه در اسلامآباد پاکستان" نقشه راه" برای آغاز گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان تصویب شد، اما در نشستهای بعدی اهداف تعیین شده در این نقشه تحقق نیافت و برگزاری نشستهای بعدی آن لغو شد.
حکومت افغانستان پاکستان را متهم کرد که به تعهد خود مبنی به وادار کردن طالبان به گفتگو با دولت افغانستان، عمل نکرده است و به همین دلیل نشستهای چهار جانبه ادامه نیافت.
شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه کشور در رابطه برگزاری ششمین نشست چهار جانبه به رسانهها گفت که پاکستان در راستای آغاز مذاکرات صلح "به رهبری و مالکیت افغانستان" و همچنین مبارزه "جدی و صادقانه" با تروریسم "تعهدات تازهای" دارد.
اما ظاهرا کشورهای اشتراک کننده نتوانستهاند به توافق مشخصی در ششمین نشست نیز دست یابند و به همین دلیل حتی در پایان نشست اعلامیه مشترک صادر نکردند.
بیش از یک سال است که تنشها بین افغانستان و پاکستان افزایش یافته و حکومت افغانستان پاکستان را متهم به حمایت از تروریزم و برهم زدن وضعیت امنیتی افغانستان میکند. پاکستان اما همواره این اتهامات را رد کرده است.
رئیس جمهور غنی در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که افغانستان در کنار صلح با شورشیان، خواستار صلح با پاکستان نیز است. آقای غنی گفت که میخواهد در یک رابطه دولت با دولت با پاکستان گفتگو کند و به توافق صلح دست یابد.
با بینتیجه پایان یافتن ششمین نشست چهار جانبه برای تامین صلح در افغانستان، مشخص نیست که آیا روند برگزاری این نشستها ادامه خواهد یافت و یا اینکه بازهم متوقف میشود.