صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

هیات باستان شناسی فرانسه 36 جلد کتاب در مورد افغانستان منتشر می‌کند

هیات باستان شناسی فرانسه  36 جلد کتاب در مورد افغانستان منتشر می‌کند

رئیس هیات باستان شناسی کشور فرانسه در دیدار با سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گفته است که این نهاد 36 جلد کتاب در مورد افغانستان منتشر خواهد کرد.
دکتر خولیو بندیزو سرمینتو، دیروز سهشنبه، 25 میزان، به دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری حضور یافت و درباره فعالیتهای هیات باستان شناسی فرانسه در افغانستان( دافا) معلومات داد.
او گفت که مجموعه فعالیتهای هیات باستانی شناسی فرانسه به چاپ رسیده و آماده نشر است. او افزوده که این کتابها به زبانهای ملی افغانستان نیز ترجمه خواهد شد.
به گفته آقای دکتر خولیو، هیات باستان شناسی فرانسه در شهرهای مزار شریف، هرات، کابل و بامیان فعالیت دارد. آنها در این شهرها برای ارتقای ظرفیت افغانها، مراکز آموزش زبان فرانسوی به راه انداخته اند.
رئیس هیات باستان شناسی فرانسه گفته است که با دانشگاه بامیان همکاری مستمر دارد و تلاش میکند که دیپارتمنت زبان فرانسوی در این دانشگاه فعال شود. او افزوده که اکنون در این دانشگاه یک کتابخانه کوچک را فعال کردهاند و همچنین کورسهای کوتاه مدت آموزش زبان فرانسه را به راه انداختهاند و نیز برخی از دانشجویان برای تحصیل در مقاطع بالاتر، به فرانسه فرستادهاند.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در این دیدار گفته که روابط افغانستان و فرانسه با همکاریهای فرهنگی و علمی آغاز شده و تا کنون به خوبی ادامه داشته است.
آقای دانش از فعالیتهای صد ساله هیات باستان شناسی فرانسه در افغانستان قدردانی کرده و آن را در راستای حفاظت از آثار باستانی کشور" مهم" خوانده است.
معاون رئیس جمهور از رئیس هیات باستان شناسی فرانسه خواست که نقشه عمومی باستان شناسی افغانستان را تهیه کنند و همچین در راستای ترمیم مجسمههای تاریخی بودا در بامیان، همکاری کند.
رئیس هیات باستانی شناسی فرانسه در افغانستان به معاون ریاست جمهوری گفته که آنها در حال تهیه نقشه عمومی باستان شناسی افغانستان هستند و همچنین در راستای ترمیم مجسمه ‎‌های بودا در بامیان همکاری خواهد کرد.
او از یک طرح 30 ساله برای ترمیم آثار باستانی افغانستان خبر داده و گفته که در چهار چوب این طرح، آموزش باستان شناسان افغانستان یکی از اولویتهای آنها است.