صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نوزدهمین نمایشگاه محصولات کشاورزی در کابل برگزار شد

نوزدهمین نمایشگاه محصولات کشاورزی در کابل  برگزار شد

افغانستانما: وزارت زراعت و مالداری به منظور جذب سرمایه گذاری و بازاریابی نوزدهمین نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنایع دستی را در کابل برگزار کرد. نصیراحمد دُرانی، سرپرست وزارت زراعت و مالداری روز چهارشنبه 26 میزان در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت که برگزاری این چنین نمایشگاههای میتواند زمینه آشنایی تولید کننده و سرمایه گذار را فراهم کند.
آقای دُرانی افزود که "وظیفه ما این است که با رشد محصولات داخلی، با حمایت کشاورزان، در جهت توسعه اقتصاد ملی، تلاش کنیم."  سرپرست وزارعت همچنین افزود که بخش خصوصی نقش مهمی در حمایت از کشاورزان بازی کرده است.
در این نمایشگاه 200 شرکت داخلی زراعتی از 34 ولایت کشور در 240 غرفه محصولات خود را به نمایش گذاشته اند که حدود 40 غرفه آن به زنان اختصاص داده شدهاست.
غرفه های زنان به انواع صنایع دستی، محصولات فرآوری شده کشاورزی و سایر محصولات تولید شده توسط زنان اختصاص داده شده است. براساس سخنان سرپرست وزارت زراعت آبیاری و مالداری قرار است در 3 روز آینده 100 هزار نفر از این نمایشگاه زراعتی بازدید کنند.
هر چند مسئولان وزارت زراعت از برگزاری این نمایشگاه ابراز خوشبینی کردند اما برخی از اشتراک کنندگان این مراسم چندان خوشبین به نظر نمی رسیدند. محمد هاشم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان در مورد برگزاری این نمایشگاه گفت که “این اقدامات کافی نیست و توجه بیشتر در بخش زراعت نیاز است.”
یکی از کشاورزانی که در مراسم حضور داشت نیز گفت که اکثر کشاورزان یک سال تمام تلاش می کنند تا محصولشان به بار بنشیند اما زمان بهرهبرداری قیمت آن خراب میشود و کشاورزان متحمل زیانهایی می شوند.
این کشاوز اضافه کرد که دولت باید برای بهبود وضعیت کشاورزی در کشور، در قسمت نگهداری محصول سرمایه گذاری کند تا با عرضه فراوان در مرحله اول محصول خراب نشود و در مرحله دوم قیمت آن بسیار پایین نیاید. گفتنی است که نبود سردخانه، در فصل تولید هزاران تُن میوه و کچالو با قیمت ارزان به پاکستان فرستاده می شود و چند ماه بعد با قیمت فراوان دوباره وارد می شود.
هرچند دولت چندین باب سردخانه و تاریک خانه برای نگهداری محصولات کشاورزی در کشور ساخته است اما کشاورزان این مقدار را کافی نمی دانند.