صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس‌جمهور: مردم از ارائه خدمات مخابراتی راضی نیستند

رئیس‌جمهور: مردم از ارائه خدمات مخابراتی راضی نیستند

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری در دیداری که با سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی در ارگ داشت، گفت که مردم از ارائه خدمات مخابراتی راضی نیستند.
آقای غنی روز پنجشنبه 27 میزان به وزارت مخابرات و تکنالوژی هدایت داده است که روی ظرفیت سازی داخلی کار کند و از تمام شبکه های مخابراتی و نیز وضعیت خدمات رسانی، ارزیابی و تحلیل واضح، وجود داشته باشد.
رئیس جمهوری همچنان افزود که روی ارائه خدمات مخابراتی تمرکز بیشتر شود و راه های بدیل برای انکشاف این سکتور جستجو شود.
این اولین باری نیست که یک مقام بلند رتبه دولتی به وضعیت ارائه خدمات شرکتهای مخابراتی اعتراض می کند اما تاکنون راهکار درستی روی دست گرفته نشده است.
هر چند اداره "اترا" برای بازرسی کیفیت و ارایه خدمات شرکت های مخابراتی ایجاد شده، اما این اداره نتوانسته به طور باید بر کارکردهای شرکتهای مخابراتی نظارت کند.
مشترکان شرکتهای مخابراتی همواره از کیفیت "بد" اینترنت شبکههای مخابراتی در رسانههای اجتماعی شکایت میکنند اما تاکنون بررسی جدیی صورت نگرفته و هر روز وضعیت خدمات ضعیفتر میشود.
علیرضا محمدی در مورد ارایه خدمات شبکههای مخابراتی می گوید که از اینترنت (3 جی ) شرکت افغان بیسیم استفاده میکنم اما اکثر اوقات اینترنتی که داده میشود (2 جی) است.
او می گوید از اکثر سیمکارتهای شرکتهای مخابراتی را استفاده کرده است، اما تاکنون نتوانسته به اینترنتی که گفته میشود، دسترسی پیدا کند. این مشترک شرکت افغان بیسیم، دولت را مسئول نظارت دقیق از شرکتهای مخابراتی می داند.
اداره اترا اما میگوید در صورتی که مشترکی از وضعیت ارایه خدمات شرکتهای مخابراتی شکایتی درج کند، آن را بررسی میکند؛ اما بیخبری شهروندان از این روند و سهل انگاری اداره اترا باعث اُفت شدید کیفیت خدمات مخابراتی میشود.
به نقل از اعلامیه ارگ، رئیس جمهوری در دیداری که با سرپرست وزارت مخابرات داشته پیرامون عرضۀ بهتر خدمات مخابراتی به ویژه از طریق ستلایت، تسریع روند خدمات انترنتی و چگونگی قراردادهای مخابراتی، گفتوگو کرده است.
گفتنی است که مسوولان وزارت مخابرات گفتند که این وزارت، قرارداد خدمات مخابراتی ستلایت را در سال ۲۰۱۴ با کمپنی فرانسوی انجام داده بود که اکنون میعاد آن ختم شده است.
آنان افزودند که کار روی عقد قرارداد خدمات ستلایت با آسیای جنوبی جریان دارد و تا یک هفتۀ دیگر این پروسه نهایی خواهد شد و پس از شروع ارائه خدمات، شهروندان از طریق ستلایت به خدمات خوب تر مخابراتی  دسترسی پیدا خواهند کرد.
آقای غنی همچنین گفته بهخاطر جذب نیروی بشری و بهبود سیستم در انستیتوت مخابراتی، طرح واضح آماده شود تا کیفیت آموزش آن بر معیار روز برابر و پاسخگو باشد.